اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

ترانه ی تنهائی

ترانه ی تنهائی tarane tanhaie
۱۵۳۴
۰ از ۲۳ فصل


ترانه تنهایی

به زنجیری گران بسته است پایم

که ممکن نیست زان یابم رهایی

به دردی بس گران باشم گرفتار

که هرگز نیست از بهرش دوایی

 

به صحرای چنان گم کرده‌ام راه

که دیگر نیست امید حیاتی

نه دستی تا که دستم را بگیرد

نه ساحل هست و نه راه نجاتی

 

به زندانی چنان هستم گرفتار

که روز وشب نمی تابد برآن نور

نه کس برروی من در می گشاید

همه عمرم در این زندان مهجور 

 

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۳ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • ترانه های تنهای
 • گرفتار
 • بی تو
 • یاس
 • می توان ........
 • اما... می توان
 • سکوت
 • سفر
 • سرود تنهایی
 • خاطره
 • رود زمان
 • رویا
 • آتشزیر خاکستر
 • خاطرات تلخ جنگ ایرات و عراق
 • سوگنامه جنگ ایران و عراق ، کابوس
 • کاش
 • جستجو
 • پاییز
 • نگاه
 • آفرینش
 • غروب
 • طبیعت
 • دماوند
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • ترانه های تنهای
 • گرفتار
 • بی تو
 • یاس
 • می توان ........
 • اما... می توان
 • سکوت
 • سفر
 • سرود تنهایی
 • خاطره
 • رود زمان
 • رویا
 • آتشزیر خاکستر
 • خاطرات تلخ جنگ ایرات و عراق
 • سوگنامه جنگ ایران و عراق ، کابوس
 • کاش
 • جستجو
 • پاییز
 • نگاه
 • آفرینش
 • غروب
 • طبیعت
 • دماوند
 • ترانه های تنهای
 • گرفتار
 • بی تو
 • یاس
 • می توان ........
 • اما... می توان
 • سکوت
 • سفر
 • سرود تنهایی
 • خاطره
 • رود زمان
 • رویا
 • آتشزیر خاکستر
 • خاطرات تلخ جنگ ایرات و عراق
 • سوگنامه جنگ ایران و عراق ، کابوس
 • کاش
 • جستجو
 • پاییز
 • نگاه
 • آفرینش
 • غروب
 • طبیعت
 • دماوند
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00