اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

جنگ نرم

جنگ نرم soft war
۱۵۴۰
۰ از ۱۴ فصل


جنگ نرم در حقيقت شامل هرگونه اقدام رواني و تبليغات رسانه‌اي است که “جامعه هدف” يا گروه هدف را نشانه مي گيرد و بدون درگيري نظامي و گشوده شدن آتش رقيب را به انفعال يا شکست وا مي دارد.
در واقع جنگ نرم، صحنه تقابل دروغ هاي بزرگ با واقعيت هاي ترديدناپذير است در اين ميدان دروغ هاي بزرگ لباس واقعيت هاي ترديدناپذير به تن مي كنند و واقعيت هاي ترديدناپذير، دروغ هاي بزرگ خوانده مي شوند.
وقوع حوادث تلخ پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، رهبر معظم انقلاب اسلامي با تصريح و تأكيد بر طراحي قبلي اين حوادث از سوي دشمنان، فرمودند نظام اسلامي با جنگ نرم مواجه شده است. موضوع جنگ نرم در فرمايشات معظم له چندين بار تكرار و همگان را به درك و فهم درست اين جنگ فراخوانده و در جمع دانشجويان از آنان با عنوان افسران جوان عرصه جنگ نرم و در جمع اساتيد و پژوهشگران دانشگاه ها، از آنان با عنوان فرماندهان و طراحان در ميدان مقابله با جنگ نرم دشمنان ياد كردند. جنگ نرم دشمنان در واقع در ادامه تهاجم فرهنگي و تهديد نرم آنان رخ داده و ملت ايران و نظام اسلامي را در موقعيت جديد و تازه‌اي قرار داده است. به پايان رساندن توأم با موفقيت اين جنگ و غلبه بر دشمنان همانند جنگ تحميلي، در گرو شناخت دقيق آن مي باشد. جنگ نرم چيست و داراي چه ماهيتي مي باشد؟ اهداف در جنگ نرم كدامند و دشمنان با چه ابزار و ساز و كاري به دنبال دستيابي به اين اهداف است؟ بازيگران جنگ نرم چه كساني هستند و چگونه بايد آنان را شناخت؟ جنگ نرم داراي چه ويژگي هايي هست و از چه مولفه‌هايي برخوردار است؟ و در نهايت چگونه بايد با جنگ نرم مقابله كرد؟ اين سوالات از مهمترين سوالاتي است كه براي شناخت جنگ نرم بايد به آن پاسخ داد. نظر به اهميت موضوع در اين مجموعه برآنيم تا مطالب مرتبط با اين مقوله را گردآوري نماييم.

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۲ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • مفهوم‌شناسي و ماهيت جنگ نرم
 • جنگ نرم، از ديروز تا امروز
 • جنگ نرم و رسالت دانشگاهيان
 • ديپلماسی روباه
 • رسانه‌های قدرت و قدرت رسانه‌ها
 • جنگ نرم رسانه‌های مصرف‌گرا
 • فضای مجازی، عرصه نبرد جديد
 • كالبدشكافی روش‌ها؛ از فریب تا سبك زندگی
 • جنگ نرم و موقوفات ملي براي دموكراسي
 • جنگ نرم؛ تبيين مفهومي، پيشينه تاريخي و تاكتيكها
 • جنگ نرم و تهدیدشناسی
 • راهبردهاى امنیتى ایران در مقابله با جنگ نرم مخالفان
 • ما و مواجهه با جنگ نرم
 • افسران جوان در برابر جنگ نرم چه می کنند
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مفهوم‌شناسي و ماهيت جنگ نرم
 • جنگ نرم، از ديروز تا امروز
 • جنگ نرم و رسالت دانشگاهيان
 • ديپلماسی روباه
 • رسانه‌های قدرت و قدرت رسانه‌ها
 • جنگ نرم رسانه‌های مصرف‌گرا
 • فضای مجازی، عرصه نبرد جديد
 • كالبدشكافی روش‌ها؛ از فریب تا سبك زندگی
 • جنگ نرم و موقوفات ملي براي دموكراسي
 • جنگ نرم؛ تبيين مفهومي، پيشينه تاريخي و تاكتيكها
 • جنگ نرم و تهدیدشناسی
 • راهبردهاى امنیتى ایران در مقابله با جنگ نرم مخالفان
 • ما و مواجهه با جنگ نرم
 • افسران جوان در برابر جنگ نرم چه می کنند
 • مفهوم‌شناسي و ماهيت جنگ نرم
 • جنگ نرم، از ديروز تا امروز
 • جنگ نرم و رسالت دانشگاهيان
 • ديپلماسی روباه
 • رسانه‌های قدرت و قدرت رسانه‌ها
 • جنگ نرم رسانه‌های مصرف‌گرا
 • فضای مجازی، عرصه نبرد جديد
 • كالبدشكافی روش‌ها؛ از فریب تا سبك زندگی
 • جنگ نرم و موقوفات ملي براي دموكراسي
 • جنگ نرم؛ تبيين مفهومي، پيشينه تاريخي و تاكتيكها
 • جنگ نرم و تهدیدشناسی
 • راهبردهاى امنیتى ایران در مقابله با جنگ نرم مخالفان
 • ما و مواجهه با جنگ نرم
 • افسران جوان در برابر جنگ نرم چه می کنند
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00