اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

سیارک خُرد

سیارک خُرد sayarak
۱۸۶۴
۱ از ۱ فصل


تو را اوّل بار آنجا دیدم. زیرِ تیغِ آفتابِ بیست و هشتِ اَمُردادِ سی و دو. از دَه سال کمتر داشتم. ملّت چِپیده بودند توی خانه هایشان. مُصّدق تنها بود. فاطِمی تنها بود. من هم تنها بودم...
... آنسوی تهران تیر دَر می کردند.  فِشنگ ها تنها چیزهایی هستند که یِکی آنها را می خَرَد و به دیگری می بَخشد تنها به ازای نبودنِ آن دیگری...

کاری از گروه 100داستان

نویسنده: مجتبی پورکاشانی
صدا پیشه و کارگردان: نصار مطرقی

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۰ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • سیارک خُرد
  ۰۰:۱۸:۳۷
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • سیارک خُرد
  ۰۰:۱۸:۳۷
 • سیارک خُرد
  ۰۰:۱۸:۳۷
 • سیارک خُرد
  ۰۰:۱۸:۳۷
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00