اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

راز داوینچی (فصل سوم)

راز داوینچی (فصل سوم) raz davinchi 3
۱۵۲۲
۲۰ از ۲۰ فصل


این رمان در سال ۲۰۰۳ بازار را تسخیر کرد و فروشش حتی از مجموعه هری پاتر نیز پیشی گرفت. تا می ۲۰۰۶ بیش از ۶۰ میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده‌است و به ۴۴ زبان (از جمله فارسی) ترجمه شده‌است. محبوبیت و شهرت این کتاب به جایی رسید که شرکت‌های مسافرتی در سرتاسر دنیا، تورهایی ایجاد کرده‌اند که حول وقایع این کتاب می‌گردد. در ضمن یک فیلم سینمایی و یک بازی ویدئوئی نیز بر اساس آن ساخته شده‌اند.و اکنون این نسخه صوتی جذاب ، میتواند گویای داستان هیجان انگیز راز داوینچی باشد . 

 

 

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • راز داوینچی (39)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (40)
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • راز داوینچی (41)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (42)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (43)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (44)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (45)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (46)
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • راز داوینچی (47)
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • راز داوینچی (48)
  ۰۰:۱۵:۰۵
 • راز داوینچی (49)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (50)
  ۰۰:۱۲:۳۰
 • راز داوینچی (51)
  ۰۰:۱۶:۱۰
 • راز داوینچی (52)
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • راز داوینچی (53)
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • راز داوینچی (54)
  ۰۰:۱۴:۰۹
 • راز داوینچی (55)
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • راز داوینچی (56)
  ۰۰:۱۸:۳۰
 • راز داوینچی (57)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (58)
  ۰۰:۱۸:۴۵
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • راز داوینچی (39)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (40)
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • راز داوینچی (41)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (42)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (43)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (44)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (45)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (46)
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • راز داوینچی (47)
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • راز داوینچی (48)
  ۰۰:۱۵:۰۵
 • راز داوینچی (49)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (50)
  ۰۰:۱۲:۳۰
 • راز داوینچی (51)
  ۰۰:۱۶:۱۰
 • راز داوینچی (52)
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • راز داوینچی (53)
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • راز داوینچی (54)
  ۰۰:۱۴:۰۹
 • راز داوینچی (55)
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • راز داوینچی (56)
  ۰۰:۱۸:۳۰
 • راز داوینچی (57)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (58)
  ۰۰:۱۸:۴۵
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • راز داوینچی (39)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (40)
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • راز داوینچی (41)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (42)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (43)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (44)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (45)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (46)
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • راز داوینچی (47)
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • راز داوینچی (48)
  ۰۰:۱۵:۰۵
 • راز داوینچی (49)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (50)
  ۰۰:۱۲:۳۰
 • راز داوینچی (51)
  ۰۰:۱۶:۱۰
 • راز داوینچی (52)
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • راز داوینچی (53)
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • راز داوینچی (54)
  ۰۰:۱۴:۰۹
 • راز داوینچی (55)
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • راز داوینچی (56)
  ۰۰:۱۸:۳۰
 • راز داوینچی (57)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (58)
  ۰۰:۱۸:۴۵
 • راز داوینچی (39)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (40)
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • راز داوینچی (41)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (42)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (43)
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • راز داوینچی (44)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (45)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (46)
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • راز داوینچی (47)
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • راز داوینچی (48)
  ۰۰:۱۵:۰۵
 • راز داوینچی (49)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (50)
  ۰۰:۱۲:۳۰
 • راز داوینچی (51)
  ۰۰:۱۶:۱۰
 • راز داوینچی (52)
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • راز داوینچی (53)
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • راز داوینچی (54)
  ۰۰:۱۴:۰۹
 • راز داوینچی (55)
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • راز داوینچی (56)
  ۰۰:۱۸:۳۰
 • راز داوینچی (57)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (58)
  ۰۰:۱۸:۴۵
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00