اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

راز داوینچی (فصل دوم)

راز داوینچی (فصل دوم) raz davinchi 2
۱۵۲۱
۱۸ از ۱۸ فصل


این رمان در سال ۲۰۰۳ بازار را تسخیر کرد و فروشش حتی از مجموعه هری پاتر نیز پیشی گرفت. تا می ۲۰۰۶ بیش از ۶۰ میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده‌است و به ۴۴ زبان (از جمله فارسی) ترجمه شده‌است. محبوبیت و شهرت این کتاب به جایی رسید که شرکت‌های مسافرتی در سرتاسر دنیا، تورهایی ایجاد کرده‌اند که حول وقایع این کتاب می‌گردد. در ضمن یک فیلم سینمایی و یک بازی ویدئوئی نیز بر اساس آن ساخته شده‌اند.و اکنون این نسخه صوتی جذاب ، میتواند گویای داستان هیجان انگیز راز داوینچی باشد . 

 

 

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۰ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • راز داوینچی (21)
  ۰۰:۴۴:۰۳
 • راز داوینچی (22)
  ۰۰:۱۹:۲۷
 • راز داوینچی (23)
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • راز داوینچی (24)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (25)
  ۰۰:۱۸:۰۷
 • راز داوینچی (26)
  ۰۰:۱۶:۴۲
 • راز داوینچی (27)
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • راز داوینچی (28)
  ۰۰:۱۷:۵۷
 • راز داوینچی (29)
  ۰۰:۱۸:۵۷
 • راز داوینچی (30)
  ۰۰:۱۶:۱۲
 • راز داوینچی (31)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (32)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (33)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (34)
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • راز داوینچی (35)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (36)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (37)
  ۰۰:۱۷:۱۲
 • راز داوینچی (38)
  ۰۰:۱۵:۱۸
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • راز داوینچی (21)
  ۰۰:۴۴:۰۳
 • راز داوینچی (22)
  ۰۰:۱۹:۲۷
 • راز داوینچی (23)
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • راز داوینچی (24)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (25)
  ۰۰:۱۸:۰۷
 • راز داوینچی (26)
  ۰۰:۱۶:۴۲
 • راز داوینچی (27)
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • راز داوینچی (28)
  ۰۰:۱۷:۵۷
 • راز داوینچی (29)
  ۰۰:۱۸:۵۷
 • راز داوینچی (30)
  ۰۰:۱۶:۱۲
 • راز داوینچی (31)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (32)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (33)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (34)
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • راز داوینچی (35)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (36)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (37)
  ۰۰:۱۷:۱۲
 • راز داوینچی (38)
  ۰۰:۱۵:۱۸
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • راز داوینچی (21)
  ۰۰:۴۴:۰۳
 • راز داوینچی (22)
  ۰۰:۱۹:۲۷
 • راز داوینچی (23)
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • راز داوینچی (24)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (25)
  ۰۰:۱۸:۰۷
 • راز داوینچی (26)
  ۰۰:۱۶:۴۲
 • راز داوینچی (27)
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • راز داوینچی (28)
  ۰۰:۱۷:۵۷
 • راز داوینچی (29)
  ۰۰:۱۸:۵۷
 • راز داوینچی (30)
  ۰۰:۱۶:۱۲
 • راز داوینچی (31)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (32)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (33)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (34)
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • راز داوینچی (35)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (36)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (37)
  ۰۰:۱۷:۱۲
 • راز داوینچی (38)
  ۰۰:۱۵:۱۸
 • راز داوینچی (21)
  ۰۰:۴۴:۰۳
 • راز داوینچی (22)
  ۰۰:۱۹:۲۷
 • راز داوینچی (23)
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • راز داوینچی (24)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (25)
  ۰۰:۱۸:۰۷
 • راز داوینچی (26)
  ۰۰:۱۶:۴۲
 • راز داوینچی (27)
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • راز داوینچی (28)
  ۰۰:۱۷:۵۷
 • راز داوینچی (29)
  ۰۰:۱۸:۵۷
 • راز داوینچی (30)
  ۰۰:۱۶:۱۲
 • راز داوینچی (31)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (32)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (33)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (34)
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • راز داوینچی (35)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (36)
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • راز داوینچی (37)
  ۰۰:۱۷:۱۲
 • راز داوینچی (38)
  ۰۰:۱۵:۱۸
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00