اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

ساعت من

ساعت من my watch
۱۵۲۶
۱ از ۱ فصل


عمویم ویلیام می‌گفت : “اسب تا روزی که سرکش نشود اسب خوبی است و ساعت تا وقتی که به دست ساعت ساز سپرده نشود قابل استفاده است” حق هم با او بود زیرا این ساعت که در بدو امر آن را دویست دلار خریده بودم برای من هفتصد دلار خرج تراشیده و عاقبت هم به راه نیفتاد .
گمان می‌کنم که هرچه کفاش، نعلبند و مسگر و حلبی ساز بی کار در این شهر پیدا می‌شود راه بهتری جهت امرار معاش جز ساعت سازی پیدا نکرده‌اند .

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۲:۲۹
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۲:۲۹
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۲:۲۹
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۲:۲۹
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00