اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

متافور (قسمت دوم)

متافور (قسمت دوم) metaphor 2
۱۵۲۴
۱ از ۱ فصل


پادکست متافور/ شماره دوم

پادکست متافور به قلم و کلام آرش ثابتی و محسن حسینی هر ماه به بحث و گفتگوی یک شعر از شعرای غیره ایرانی می پردازد.
هدف این است که نقاطی را که شاید کمتر می شود دید یا کمتر برای ما ملموس است در این اشعار بیابیم. این پادکست به کارگردانی نصار مطرقی، هماهنگی و همکاری ۱۰۰داستان تهیه می شود.

این برنامه به شعری از ” آرسنی تارکوفسکی” و ترجمه ” آرش ثابتی ” می پردازد.

فرومانده‌ام، شکننده و دشوار
در یوغ ِ بخت بد.
برای آخرین بار از هوس سخن می‌گویی.
هوس نیست. ماتم است که شکنجه‌یمان می‌دهد.

نویدهای گوش‌خراش یک پیامبر
دنیای ازهم‌گسیخته را سامان نمی‌دهد.
جرنگ جرنگ النگوها و یا اشک را چه سود
با باد ِ گورستان‌ها، که در گوش‌هایمان می‌پیچد؟

تندباد ِ نبرد ِ مقدر
همه وعده‌ها[ ی آسمانی] را خفه می‌کند. واژه‌ها ناکام می‌مانند.
تو روحی گذرایی، من ابدی نیستم.

هیچ چیز نمانده است: نه جان‌پناهی نه صلح،
نه فرشته‌ای بر فراز ِ مَغاک بی‌ستاره
و تو تنهایی، تنها در کائنات.

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۴ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • متافور 2
  ۰۰:۲۰:۴۲
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • متافور 2
  ۰۰:۲۰:۴۲
 • متافور 2
  ۰۰:۲۰:۴۲
 • متافور 2
  ۰۰:۲۰:۴۲
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00