اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

مالون می میرد

مالون می میرد malon mimirad
۱۵۲۳
۹ از ۹ فصل


مالون می‌میرد رمانی است از ساموئل بکت. این کتاب را بکت نخست به زبان فرانسه نوشت و سپس به انگلیسی ترجمه کرد.
ساموئل بارکْلی بِکت ( ۱۹۸۹- ۱۹۰۶)، نویسنده ایرلندی برنده نوبل ادبیات است.
بکت در «مالون می‌میرد» از همان ابتدا ما را غافلگیر می‌کند. ساموئل روی تخت دراز کشیده و در انتظار مرگ است. چندی قبل همسرش سوزان مرده و حالا او هم منتظر است بمیرد.
آنچه این رمان را خواندنی می‌کند نه قصه‌ آن بلکه نگرش متفاوت و دگرگون نویسنده نسبت به جهان پیرامونش و طرح مسائلی مثل بازی، مرگ، یکنواختی زندگی و تاثیر عمیق آنها در زندگی و توهم ماست.
به زودی میمیرم . و همه چیز تمام میشود. شاید ماه آینده . یعنی آوریل یا مه . چون هنوز اول سال است ، این را نشانه ها به من میگویند  .شاید اشتباه میکنم ، شاید تا روز سنت جان تعمید دهنده و حتی چهاردهم ژوییه ، روز جشن آزادی هم زنده بمانم . عید عروج که نه ، اما بعید نیست با آخرین نفس هایم تا عید تجلی هم دوام بیاورم .

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۲۵
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۱۴:۳۰
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت نهم
  ۰۰:۲۱:۱۰
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۲۵
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۱۴:۳۰
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت نهم
  ۰۰:۲۱:۱۰
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۲۵
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۱۴:۳۰
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت نهم
  ۰۰:۲۱:۱۰
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۲۵
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۱۴:۳۰
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • قسمت نهم
  ۰۰:۲۱:۱۰
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00