اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

کوراغلو وکچل حمزه (قسمت دوم)

کوراغلو وکچل حمزه (قسمت دوم) koroghlu 2
۱۵۲۴
۱ از ۱ فصل


وقتی آوازه ی پهلوانی ها و شورش کور اغلو از کوهستان ها و روستاها گذشت و در سراسر آذربایجان  پیچد طرفداران بسیاری را به سمت کوهستان پر پیچ و خم چنلی بل کشاند.
این شورش ها  رعب و وحشت زیادی در دل خانها و پادشاها آن منطقه انداخت.
خودکار، خان بزرگ آذربایجان تمام حاکمان و خان ها را فرا خواندتا در توقات دور هم جمع بشوندو برای این اتفاقات و قانون شکنی های کوراغلو طرح چاره کنند.
در مجلس هرکسی حرفی زد …

 

نویسنده و کار گردان: مینا احسنی
ادیت وضبط : نصار مطرقی

صداپیشگان:

علیرضا میر: حسن پاشا
امیرحسین نوری: خودکار
امیر توحیدی: کوراغلو
مهدی رحیمی: علی کیشی
بهنام صفابخش: خان
محمد مرادی: خان
داریوش نعیم: خان
نصار مطرقی: راوی

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • کوراغلو و کچل حمزه (2)
  ۰۰:۲۱:۰۵
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • کوراغلو و کچل حمزه (2)
  ۰۰:۲۱:۰۵
بر اساس داستانی از صمد بهرنگی.

نویسنده و کارگردان: مینا احسنی
میکس و ضبط: نصارمطرقی
صداپیشه ها:
راوی: نصارمطرقی
حسن خان: علی مدیر روستا
علی کیشی: مهدی رحیمی
حسن پاشا: علیرضا میر
 • کوراغلو و کچل حمزه (2)
  ۰۰:۲۱:۰۵
 • کوراغلو و کچل حمزه (2)
  ۰۰:۲۱:۰۵
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00