اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
کلاکت (4) kelaket 4
۱۵۶۴
۱ از ۱ فصل


ادکست کلاکت قسمت چهارم

این شماره به فیلم "حصارها" " Fences "  می پردازد.


این شماره به قلم آرش ثابتی و محسن حسینی
به کارگردانی نصار مطرقی

نظرات خود را در سایت ، صفحه رسمی اینستاگرام 100داستان و یا با صفحه رسمی متافور و کلاکت در اینستاگرام ما درمیان بگذارید.

آنچه می شنوید نقد بر این فیلم نیست! تنها نظرات شخصی آرش و محسن است.


رخدادنگاری این اپیزود

1.    معرفی نویسنده‌ها و پادکست کلاکت (00:32)
2.    معرفی فیلم "حصارها" (01:06)
3.    داستان فیلم (02:14)
4.    دلیل اول لذت بردن از فیلم: تمرین فیلم‌نامه‌نویسی، تم فیلم، ظلم درون نژادی (07:08)
5.    دلیل دوم لذت‌بردن از فیلم: کاراکترها (10:30)
6.    جمع‌بندی: اسم فیلم، دنزل واشنگتن، نگاه‌همزادپندارانه ( 32:00)

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۴:۵۳ ۹۹.۱۱.۰۱

امتیاز


0px
0px
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00