اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

کلاکت (حصارها)

کلاکت (حصارها) kelaket (hsarha)
۱۵۰۹
۱ از ۱ فصل


ادکست کلاکت قسمت چهارم

این شماره به فیلم “حصارها” ” Fences ”� می پردازد.

این شماره به قلم آرش ثابتی و محسن حسینی
به کارگردانی نصار مطرقی

نظرات خود را در سایت ، صفحه رسمی اینستاگرام ۱۰۰داستان و یا با صفحه رسمی متافور و کلاکت در اینستاگرام ما درمیان بگذارید.

آنچه می شنوید نقد بر این فیلم نیست! تنها نظرات شخصی آرش و محسن است.

رخدادنگاری این اپیزود

۱.� � � معرفی نویسنده‌ها و پادکست کلاکت (۰۰:۳۲)
۲.� � � معرفی فیلم “حصارها” (۰۱:۰۶)
۳.� � � داستان فیلم (۰۲:۱۴)
۴.� � � دلیل اول لذت بردن از فیلم: تمرین فیلم‌نامه‌نویسی، تم فیلم، ظلم درون نژادی (۰۷:۰۸)
۵.� � � دلیل دوم لذت‌بردن از فیلم: کاراکترها (۱۰:۳۰)
۶.� � � جمع‌بندی: اسم فیلم، دنزل واشنگتن، نگاه‌همزادپندارانه ( ۳۲:۰۰)

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۲ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
 • کلاکت (4) فیلم حصار ها
  ۰۰:۳۸:۱۱
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00