اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
تپه هایی همچون فیل های سفید hill
۱۶۰۵
۱ از ۱ فصل


تپه هایی همچون فیل های سفید

 

نوشته : ارنست همینگوی

 

کارگردان: مهدی رحیمی

باصدای: مهدی رحیمی | زهره گروسی | عاطفه شجاعی

 

کاری از گروه 100 داستان

 

 

تپه‌های آن سوی دره ایبرو دراز و سفید بود. در این سو نه سایه‌ای بود و نه درختی؛ و ایستگاه، میان دو ردیف خط آهن، زیر آفتاب قرار داشت. در یک سوی ایستگاه سایه گرم ساختمان افتاده بود و از در باز نوشگاه پرده‌ای از مهره‌های خیزران به نخ کشیده آویخته بود تا جلو ورود پشه‌ها را بگیرد. مرد آمریکایی و دختر همراهش پشت میزی، بیرون ساختمان، در سایه نشسته بودند. هوا بسیار داغ بود و چهل دقیقه دیگر قطار سریع السیر از مقصد بارسلون می‌رسید. در این محل تلاقی دو خط، دو دقیقه‌ای توقف می‌کرد و به سوی مادرید راه می‌افتاد.

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۷:۴۱ ۹۹.۱۰.۲۹

امتیاز


0px
0px
 • تپه هایی همچون فیل های سفید
  ۰۰:۱۳:۴۹
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • تپه هایی همچون فیل های سفید
  ۰۰:۱۳:۴۹
 • تپه هایی همچون فیل های سفید
  ۰۰:۱۳:۴۹
 • تپه هایی همچون فیل های سفید
  ۰۰:۱۳:۴۹
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00