اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

شیطان و دوشیزه پریم

شیطان و دوشیزه پریم evil and princess paryam
۱۷۲۰
۵ از ۵ فصل


رمان «شیطان و دوشیزه پریم» به یکی از دغدغه‌های دیرین ما می‌پردازد: نیکی و بدی، پاکی و زشتی و فرشته و شیطان. چه از منظر فلسفه بنگریم، چه از پنجرۀ دین، و چه از دریچۀ اخلاق، دغدغۀ اصلی و بنیادین را در دوراهۀ نیکی- بدی می‌بینیم. چه چیزی اخلاقی است؟ چه چیزی اخلاقی نیست؟ چه چیز شایسته است و چه چیز ناشایست؟

 

قسمت اول 

 

با صدای زهره گروسی و کار گردانی عاطفه شجاعی

 

کاری از گروه 100داستان

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۳ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • شیطان و دوشیزه پریم (1)
  ۰۰:۲۳:۳۲
 • شیطان و دوشیزه پریم (2)
  ۰۰:۲۲:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (3)
  ۰۰:۲۸:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (4)
  ۰۰:۲۹:۵۵
 • شیطان و دوشیزه پریم (5)
  ۰۰:۳۳:۳۰
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • شیطان و دوشیزه پریم (1)
  ۰۰:۲۳:۳۲
 • شیطان و دوشیزه پریم (2)
  ۰۰:۲۲:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (3)
  ۰۰:۲۸:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (4)
  ۰۰:۲۹:۵۵
 • شیطان و دوشیزه پریم (5)
  ۰۰:۳۳:۳۰
شیطان و دوشیزه پریم 1

کاری از گروه 100 داستان
صدا پیشه زهره گروسی
کارگردان عاطفه شجاعی
 • شیطان و دوشیزه پریم (1)
  ۰۰:۲۳:۳۲
 • شیطان و دوشیزه پریم (2)
  ۰۰:۲۲:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (3)
  ۰۰:۲۸:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (4)
  ۰۰:۲۹:۵۵
 • شیطان و دوشیزه پریم (5)
  ۰۰:۳۳:۳۰
 • شیطان و دوشیزه پریم (1)
  ۰۰:۲۳:۳۲
 • شیطان و دوشیزه پریم (2)
  ۰۰:۲۲:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (3)
  ۰۰:۲۸:۵۶
 • شیطان و دوشیزه پریم (4)
  ۰۰:۲۹:۵۵
 • شیطان و دوشیزه پریم (5)
  ۰۰:۳۳:۳۰
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00