اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

یازده دقیقه (بخش اول)

یازده دقیقه (بخش اول) eleven minutes
۱۵۲۶
۱۳ از ۱۳ فصل


کتاب یازده دقیقه یکی دیگر از آثار ماندگار و حتی یکی دیگر از شاهکارهای پائولو کوئلیو نویسنده توانمند برزیلی است. آنچه که در اکثر آثار کوئلیو مشاهده می‌شود و می‌توان از آن به عنوان فصل مشترک آثارش نام برد، وجود روح زندگی و ایجاد احساس نشاط و امید است.
در حالیکه در اکثر داستان‌های این نویسنده، نقش‌های اصلی افرادی هستند که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند اما با اتفاق‌ها و خودباوری‌هایی که در طول ماجرا روی می‌دهد، در دردناک‌ترین لحظات احساس خوشبختی پدیدار می‌شود و خواننده آن را با تمام وجود احساس می‌کند و آن را اغراق‌آمیز نمی‌بیند.
فصل‌های  کتاب یازده دقیقه  از زبان یک زن روسپی برزیلی نوشته شده که ناخواسته به سوئیس می‌رود و در سرزمین غریب کارش به روسپی گری می‌کشد، در طول مدتی که این زن در سوئیس زندگی می‌کند، اتفاقات تلخ و شیرین زندگی خود را به صورت روزانه در دفترچه‌ای یادداشت می‌کند و حوادث زندگی‌اش را بازگو می‌کند.کوئلیو، جملات عبرت آموز و مطالب آموزنده کتاب ۱۱ دقیقه را از زبان همین زن بیان می‌کند. او مشقات زیادی را تحمل می‌کند و در نهایت به سرزمین خود بازمی‌گردد.
کتاب یازده دقیقه کاری از عاطفه شجاعی می باشد ، که میتوانید فایل های صوتی آن را در سایت کتابلت گوش دهید .


موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۱:۰۶ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۰۰
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۸:۴۰
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۳:۲۰
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۳:۴۴
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۸:۱۲
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۰:۰۵
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • قسمت نهم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت دهم
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • قسمت یازدهم
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • قسمت دوازدهم
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • قسمت سیزدهم
  ۰۰:۱۶:۵۹
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۰۰
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۸:۴۰
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۳:۲۰
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۳:۴۴
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۸:۱۲
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۰:۰۵
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • قسمت نهم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت دهم
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • قسمت یازدهم
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • قسمت دوازدهم
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • قسمت سیزدهم
  ۰۰:۱۶:۵۹
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۰۰
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۸:۴۰
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۳:۲۰
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۳:۴۴
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۸:۱۲
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۰:۰۵
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • قسمت نهم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت دهم
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • قسمت یازدهم
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • قسمت دوازدهم
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • قسمت سیزدهم
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۵:۰۰
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۸:۴۰
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۳:۲۰
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۳:۴۴
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت ششم
  ۰۰:۱۸:۱۲
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۰:۰۵
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • قسمت نهم
  ۰۰:۱۹:۳۰
 • قسمت دهم
  ۰۰:۲۰:۰۰
 • قسمت یازدهم
  ۰۰:۱۹:۵۷
 • قسمت دوازدهم
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • قسمت سیزدهم
  ۰۰:۱۶:۵۹
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00