اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

آرش کمانگیر

آرش کمانگیر arash kamangir
۱۵۴۵
۲ از ۲ فصل


آرش کمانگیر

موسیقی متن پرمین فراهانی
کارگردان عاطفه شجاعی
با صدای امیر توحیدی
خطاط محمد خرسندی
نقاش حبیب فراهانی
پیش از آنکه پرده دار بتواند آمدن کسی را خبر دهد ، درب تالار بزرگ باز شد . جوانی بلند بالا و تنومند ، با شانه های پهن و بازوانی پیچ در پیچ و نیرومند وارد شد . افرادی با جامه های گران بها  پیرامون تالار ایستاده بودند . جوان بی آنکه به خم و راست شدن و خوش آمد گویی آنها توجهی کند وارد تالار شد . او به سوی بالای تالار ، به طرف تخت شاهی بزرگ و زرنگار و گوهر نشان رفت . جلوی پیرمردی که انگار سالیان دراز روی آن تخت نشسته است زانو زد و سر فرود آورد ...

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۱:۰۸ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۷:۲۲
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۴۱
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۷:۲۲
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۴۱
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۷:۲۲
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۴۱
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۷:۲۲
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۴۱
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00