اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
رمان گیتی The Novel of Geetee
۳۳۴۰
۰ از ۲ فصل


رمان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اندیشه‌ی آدم امروز است که مرز میان خیال و واقعیت را می‌شکند و در این ژانر ادبی ما با چندوچون آدم امروز در محاسبات اجتماعی روبه‌رو می‌شویم آن‌هم از نویسنده‌ی جوان و هنرمند که توانسته با نگاهی به مفهوم‌های عشق، خانواده، مرگ، دوستی و رابطه‌ها پیوندی میان زبان گفتار مردم با زبان نوشتار در روایت‌های زندگی امروز نشان دهد. گیتی نام دختری است امروزی با نگاهی نوخواه به روابط که دغدغه‌های دانش‌اندوزی و عشق را در تکاپو دارد و درس خواندن این دختر شرایط اضطرابی نسل خود را نشان می‌دهد. در این رمان کوتاه روایت از دید دانای کل سمت‌وسوی معنا پیدا می‌کند و دیالوگ‌ها مستندوار اند و یک وجه نمایشی گونه‌ی روایت‌ها باهم دارند که در زبانی ساده به روایت‌های جامعه‌ی امروز می‌رسند.

معرفی نامه: هیئت تحریرِ نشرآبنوش

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۷:۴۲ ۹۹.۱۰.۲۹

امتیاز


0px
0px
  • سخن کلک
  • رمان گیتی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
ویراستار: کلک‌سیمین
صفحه‌آرا: آتنا موسوی
طراح جلد: هوتن زنگنه‌پور
ناظر چاپ: اسداله معظمی‌گودرزی
ليتوگرافي، چاپ، صحافي‌: نشر امروز
تيراژ: 1000
قيمت: 10.000 تومان
شابك: 3 ـ 07 ـ 7506 ـ 600 ـ 978
  • سخن کلک
  • رمان گیتی
  • سخن کلک
  • رمان گیتی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00