اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

راز داوینچی (فصل اول)

راز داوینچی (فصل اول) The Da Vinci Secret 1
۱۵۹۴
۲۰ از ۲۰ فصل


این رمان در سال ۲۰۰۳ بازار را تسخیر کرد و فروشش حتی از مجموعه هری پاتر نیز پیشی گرفت. تا می ۲۰۰۶ بیش از ۶۰ میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده‌است و به ۴۴ زبان (از جمله فارسی) ترجمه شده‌است. محبوبیت و شهرت این کتاب به جایی رسید که شرکت‌های مسافرتی در سرتاسر دنیا، تورهایی ایجاد کرده‌اند که حول وقایع این کتاب می‌گردد. در ضمن یک فیلم سینمایی و یک بازی ویدئوئی نیز بر اساس آن ساخته شده‌اند.و اکنون این نسخه صوتی جذاب ، میتواند گویای داستان هیجان انگیز راز داوینچی باشد . 

 

 

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۰ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • راز داوینچی (1)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (2)
  ۰۰:۱۳:۰۱
 • راز داوینچی (3)
  ۰۰:۲۴:۲۸
 • راز داوینچی (4)
  ۰۰:۲۹:۱۲
 • راز داوینچی (5)
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • راز داوینچی (6)
  ۰۰:۱۹:۲۹
 • راز داوینچی (7)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (8)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (9)
  ۰۰:۱۳:۵۹
 • راز داوینچی (10)
  ۰۰:۱۵:۵۹
 • راز داوینچی (11)
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • راز داوینچی (12)
  ۰۰:۱۸:۲۸
 • راز داوینچی (13)
  ۰۰:۲۰:۵۹
 • راز داوینچی (14)
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • راز داوینچی (15)
  ۰۰:۱۸:۴۴
 • راز داوینچی (16)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (17)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (18)
  ۰۰:۱۹:۴۸
 • راز داوینچی (19)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (20)
  ۰۰:۱۶:۲۹
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • راز داوینچی (1)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (2)
  ۰۰:۱۳:۰۱
 • راز داوینچی (3)
  ۰۰:۲۴:۲۸
 • راز داوینچی (4)
  ۰۰:۲۹:۱۲
 • راز داوینچی (5)
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • راز داوینچی (6)
  ۰۰:۱۹:۲۹
 • راز داوینچی (7)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (8)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (9)
  ۰۰:۱۳:۵۹
 • راز داوینچی (10)
  ۰۰:۱۵:۵۹
 • راز داوینچی (11)
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • راز داوینچی (12)
  ۰۰:۱۸:۲۸
 • راز داوینچی (13)
  ۰۰:۲۰:۵۹
 • راز داوینچی (14)
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • راز داوینچی (15)
  ۰۰:۱۸:۴۴
 • راز داوینچی (16)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (17)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (18)
  ۰۰:۱۹:۴۸
 • راز داوینچی (19)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (20)
  ۰۰:۱۶:۲۹
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • راز داوینچی (1)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (2)
  ۰۰:۱۳:۰۱
 • راز داوینچی (3)
  ۰۰:۲۴:۲۸
 • راز داوینچی (4)
  ۰۰:۲۹:۱۲
 • راز داوینچی (5)
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • راز داوینچی (6)
  ۰۰:۱۹:۲۹
 • راز داوینچی (7)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (8)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (9)
  ۰۰:۱۳:۵۹
 • راز داوینچی (10)
  ۰۰:۱۵:۵۹
 • راز داوینچی (11)
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • راز داوینچی (12)
  ۰۰:۱۸:۲۸
 • راز داوینچی (13)
  ۰۰:۲۰:۵۹
 • راز داوینچی (14)
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • راز داوینچی (15)
  ۰۰:۱۸:۴۴
 • راز داوینچی (16)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (17)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (18)
  ۰۰:۱۹:۴۸
 • راز داوینچی (19)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (20)
  ۰۰:۱۶:۲۹
 • راز داوینچی (1)
  ۰۰:۱۷:۲۸
 • راز داوینچی (2)
  ۰۰:۱۳:۰۱
 • راز داوینچی (3)
  ۰۰:۲۴:۲۸
 • راز داوینچی (4)
  ۰۰:۲۹:۱۲
 • راز داوینچی (5)
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • راز داوینچی (6)
  ۰۰:۱۹:۲۹
 • راز داوینچی (7)
  ۰۰:۱۴:۵۹
 • راز داوینچی (8)
  ۰۰:۱۹:۵۹
 • راز داوینچی (9)
  ۰۰:۱۳:۵۹
 • راز داوینچی (10)
  ۰۰:۱۵:۵۹
 • راز داوینچی (11)
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • راز داوینچی (12)
  ۰۰:۱۸:۲۸
 • راز داوینچی (13)
  ۰۰:۲۰:۵۹
 • راز داوینچی (14)
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • راز داوینچی (15)
  ۰۰:۱۸:۴۴
 • راز داوینچی (16)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (17)
  ۰۰:۱۹:۲۸
 • راز داوینچی (18)
  ۰۰:۱۹:۴۸
 • راز داوینچی (19)
  ۰۰:۱۷:۲۹
 • راز داوینچی (20)
  ۰۰:۱۶:۲۹
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00