اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

منظومه شناخت 3: راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا

منظومه شناخت 3: راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا Recognition System 3: Corona Virus Solutions The field of corona virus fighting
۱۷۵۳
۱ از ۱ فصل


آنچه در این بخش می‌شنوید:

قسمت سوم

زمینه های اولیه مبارزه با ویروس کرونا
طرق مبارزه با ویروس کرونا
معرفی انواع بخور برای درمان و پیشگیری از ویروس کرونا

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
  ۰۰:۱۰:۵۶
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
  ۰۰:۱۰:۵۶
منظومه شناخت 3: تاثیر ویروس کرنا بر پوست
محقق: دکتر سید شاهین کاشفی
مجری، تهیه کننده ،کارگردان : فرانک امرایی
صدابرداریو میکس : فرهاد دودانگه
حامی مالی برنامه : نشر دیجیتال کتابلت
 • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
  ۰۰:۱۰:۵۶
 • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
  ۰۰:۱۰:۵۶
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00