اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

رادیو (8)

رادیو (8) Radio
۲۰۶۱
۱ از ۱ فصل


خیلی وقت ها هست که نمی دونیم زنده هستیم یا مرده! خیلی وقت ها هم هست که میمیریم و خبر نداریم! این یکی از اون داستان هاست که کیومرث و منوچهر نمی دونند هستند یا نه! مجموعه گزارشی از گور داستانی از این دو شخصیت هست  که در هر قسمت تلاش می کنند جنبه ها مختلفی از تفکرات خودشون روبیان کنند که کم کم کمک می کند تا داستان خودشان هم مشخص شود.


موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • رادیو
  ۰۰:۰۸:۵۷
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: رادیو/ مجتبی پورکاشانی
صدا پیشه: نصار مطرقی
طراح جلد: نصار مطرقی
 • رادیو
  ۰۰:۰۸:۵۷
 • رادیو
  ۰۰:۰۸:۵۷
 • رادیو
  ۰۰:۰۸:۵۷
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00