اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
انقلاب پلتفرمی Platform revolution
۱۵۶۵
۰ از ۲۶ فصل


پلتفرم‌ها آمده‌اند و قرار است بمانند.
پلتفرم‌ها آمده‌اند چون این روزها از ساده‌ترین کارها مثل تاکسی گرفتن، تدارک سفر، و خریدو فروش گرفته تا راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ و دهها فعالیت دیگری که زمانی مستلزم صرف وقت و هزینۀ بسیار بود، ظرف مدتی کوتاه و با هزینه‌ای معقول امکان‌پذیرند؛ امروز، زمان و مکان خاص برای انجام تعاملات جورواجور چندان محلی از اِعراب ندارد.
پلتفرم‌ها می‌مانند چون روندی که رو به سادگی و راحتی می‌رود به عقب برنمی‌گردد. چون داده‌، کاربر، و ارزش سه رکن اصلی هر پلتفرم است و امروز تقریباً بدون نیاز به سرمایه‌های هنگفت، مسئولان ریزودرشت و داراییهای فیزیکی پرهزینه‌ می‌توان کار و کاسبی راه انداخت. اکنون، تفکر کلان، درایت، تدبیر، و البته رعایت انصاف از فاکتورهای ارزش‌آفرین محسوب می‌شوند.
پلتفرم را مصرف‌کننده و تولیدکننده - دو طرف اصلی هر پلتفرم - با هم می‌سازند؛ ارزش‌آفرینی مستلزم حضور برابر و حاصل تعامل هر دو سوی قضیه است. جالب اینکه، هر طرف می‌تواند در جایگاه آن دیگری نیز ایفای نقش کند. وضعیت حاصل از این بده بستان، وضعیتی برنده-برنده است.
مقررات و نظارت بر پلتفرم‌ها میل به تسهیل تعاملات عادلانه و ارزش‌آفرین برای تمام مشارکت‌کننذگان دارند. سیاستهای آن سن، رنگ و جنسیت نمی‌شناسند و راه همواره به روی نوآوری باز است؛ و این یعنی همیشه برای همه جا هست.
در فصل اول کتاب، امروز، به استقبال دنیای پلتفرم‌ها می‌رویم و با ایده‌های خلاقانه‌ای آشنا می‌شویم که تبدیل به کسب‌وکارهای نو و داراییهای میلیارد دلاری شده‌اند؛ و البته سازمانها و شرکتهای قَدَری که از خیزش پلتفرم‌ها به‌لرزه درآمده و برای تداوم و ورود به دنیای جدید ناگزیر از بهم‌ریختگی و بازآفرینی شده‌اند.
فصل آخر، فردا، ضمن ترسیم چشم‌انداز نویدبخش و البته پرچالش حاصل از ظهور پلتفرم‌ها، نوری به مسیر می‌تاباند که در پرتو آن می‌توان روند دگرگونی و دگرسازی را با گامهایی نسبتاً مطمئن‌ طی کرد.
از امروز تا فردا، پیامدها و برایندهای مرتبط با کسب‌وکار مثل راه‌اندازی، درآمدزایی، سیاست‌گذاری، و ... با ارائۀ نمونه‌هایی از چالشها و فرصتهای جدید بازتعریف می‌شوند.
 انقلاب پلتفرمی پایه‌های تعاملات کسب‌کاری را از بنیان می‌لرزاند، انقلاب است دیگر! می‌لرزاند و می‌ریزاند. گریزی از این ویرانی نیست، اما ویرانی هم آخر کار نیست؛ رویابینان و خلاقان همیشه فلک را سقف شکافته‌اند و طرحی نو درانداخته‌اند

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۳:۱۸ ۹۹.۱۱.۰۶

امتیاز


0px
0px
 • سخن مترجم
 • فهرست و پیشگفتار نهایی
 • فصل1
 • امروز به استقبال انقلاب پلتفرمی
 • فصل2
 • اثر شبکه‌ای
 • فصل3
 • معماری اصول طراحی یک پلتفرم موفق
 • فصل4
 • گسیختگی روند زیروروشدن صنایع سنتی تحت تأثیر پلتفرم‌ها
 • فصل5
 • راه‌اندازی
 • فصل6
 • درآمدزایی
 • فصل7
 • باز بودن تعریف کارهای ممکن و غیرممکن برای پلتفرم‌داران و کاربران پلتفرم
 • فصل8
 • حاکمیت سیاستهای ارزش‌افزا‌ و ارتقاء رشد
 • فصل9
 • معیارها روند سنجش اهم و مهم توسط مدیران پلتفرم
 • فصل10
 • استراتژی دگرگونی صحنۀ رقابت در دنیای پلتفرم‌ها
 • فصل11
 • سیاست بایدها (و نبایدها)ی نظارت بر پلتفرم
 • فصل12
 • فردا آیندۀ انقلاب پلتفرمی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • سخن مترجم
 • فهرست و پیشگفتار نهایی
 • فصل1
 • امروز به استقبال انقلاب پلتفرمی
 • فصل2
 • اثر شبکه‌ای
 • فصل3
 • معماری اصول طراحی یک پلتفرم موفق
 • فصل4
 • گسیختگی روند زیروروشدن صنایع سنتی تحت تأثیر پلتفرم‌ها
 • فصل5
 • راه‌اندازی
 • فصل6
 • درآمدزایی
 • فصل7
 • باز بودن تعریف کارهای ممکن و غیرممکن برای پلتفرم‌داران و کاربران پلتفرم
 • فصل8
 • حاکمیت سیاستهای ارزش‌افزا‌ و ارتقاء رشد
 • فصل9
 • معیارها روند سنجش اهم و مهم توسط مدیران پلتفرم
 • فصل10
 • استراتژی دگرگونی صحنۀ رقابت در دنیای پلتفرم‌ها
 • فصل11
 • سیاست بایدها (و نبایدها)ی نظارت بر پلتفرم
 • فصل12
 • فردا آیندۀ انقلاب پلتفرمی
 • فصل1
 • فصل2
 • فصل3
 • فصل4
 • فصل5
 • فصل6
 • فصل7
 • فصل8
 • فصل9
 • فصل10
 • فصل11
 • فصل12
 • سخن مترجم
 • فهرست و پیشگفتار نهایی
 • فصل1
 • امروز به استقبال انقلاب پلتفرمی
 • فصل2
 • اثر شبکه‌ای
 • فصل3
 • معماری اصول طراحی یک پلتفرم موفق
 • فصل4
 • گسیختگی روند زیروروشدن صنایع سنتی تحت تأثیر پلتفرم‌ها
 • فصل5
 • راه‌اندازی
 • فصل6
 • درآمدزایی
 • فصل7
 • باز بودن تعریف کارهای ممکن و غیرممکن برای پلتفرم‌داران و کاربران پلتفرم
 • فصل8
 • حاکمیت سیاستهای ارزش‌افزا‌ و ارتقاء رشد
 • فصل9
 • معیارها روند سنجش اهم و مهم توسط مدیران پلتفرم
 • فصل10
 • استراتژی دگرگونی صحنۀ رقابت در دنیای پلتفرم‌ها
 • فصل11
 • سیاست بایدها (و نبایدها)ی نظارت بر پلتفرم
 • فصل12
 • فردا آیندۀ انقلاب پلتفرمی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00