اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

پری (7)

پری (7) Pari
۲۱۹۲
۱ از ۱ فصل


خیلی وقت ها هست که نمی دونیم زنده هستیم یا مرده! خیلی وقت ها هم هست که میمیریم و خبر نداریم! این یکی از اون داستان هاست که کیومرث و منوچهر نمی دونند هستند یا نه! مجموعه گزارشی از گور داستانی از این دو شخصیت هست  که در هر قسمت تلاش می کنند جنبه ها مختلفی از تفکرات خودشون روبیان کنند که کم کم کمک می کند تا داستان خودشان هم مشخص شود.


موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۲ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • پری
  ۰۰:۲۱:۲۴
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: پری/ مجتبی پورکاشانی
صدا پیشگان: نصار مطرقی، نرگس ذاکری
طراح جلد: نصار مطرقی
 • پری
  ۰۰:۲۱:۲۴
 • پری
  ۰۰:۲۱:۲۴
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00