اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد Letter to a child who was never born
۱۵۱۷
۱۷ از ۱۷ فصلکتاب نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد
نویسنده اوریانا فالاچی
کارگردان و تیزر اشکان نورافکن  ، با صدای عاطفه شجاعی
کتاب نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد را می‌توان به نوعی بهترین کتاب اوریانا فالاچی نامید. این کتاب با زاویه‌ی دید اول شخص و در قالب نامه‌ای از طرف یک زن جوان که گویا خود نویسنده است، خطاب به جنینی که در شکم خود دارد، نوشته شده تا فرزند نازاده‌اش را از مشکلات دنیا و بی‌رحمی‌های آن آگاه سازد.
نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد.  فریادی است از خشم نسبت به آنچه بر سر بشر آمده است، در عین حال از عشق مادر شدن نیز می‌گوید. کتاب کوچکی که از نخستین سطر تا انتها سرشار از احساس شادی، ترس، مهربانی، یأس، خشم، امید، افسردگی و اضطراب است.
شاید بحث اصلی اوریانا فالاچی در این کتاب سقط جنین باشد، اما به طور کلی تمام دیدگاه‌های موجود درباره‌ی زن را توجیه می‌کند. نویسنده به سوالات ذهنی‌اش، که هر انسانی و مخصوصا هر زنی ممکن است در طول عمرش بارها از خود بپرسد، پرداخته است؛ همچون فرزند به دنیا آوردن، شیوه‌ی زندگی، چگونه زیستن، زن یا مرد بودن، عدالت، عشق و...

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۰ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد 1
  ۰۰:۱۹:۵۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 2
  ۰۰:۱۷:۱۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 3
  ۰۰:۲۲:۱۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 4
  ۰۰:۲۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 5
  ۰۰:۲۱:۳۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 6
  ۰۰:۲۳:۳۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 7
  ۰۰:۲۱:۴۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 8
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 9
  ۰۰:۱۴:۲۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 10
  ۰۰:۱۵:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 11
  ۰۰:۰۹:۰۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 12
  ۰۰:۱۸:۳۹
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 13
  ۰۰:۱۰:۴۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 14
  ۰۰:۱۳:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 15
  ۰۰:۱۵:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 16
  ۰۰:۱۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 17
  ۰۰:۲۰:۰۱
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد 1
  ۰۰:۱۹:۵۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 2
  ۰۰:۱۷:۱۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 3
  ۰۰:۲۲:۱۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 4
  ۰۰:۲۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 5
  ۰۰:۲۱:۳۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 6
  ۰۰:۲۳:۳۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 7
  ۰۰:۲۱:۴۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 8
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 9
  ۰۰:۱۴:۲۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 10
  ۰۰:۱۵:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 11
  ۰۰:۰۹:۰۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 12
  ۰۰:۱۸:۳۹
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 13
  ۰۰:۱۰:۴۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 14
  ۰۰:۱۳:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 15
  ۰۰:۱۵:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 16
  ۰۰:۱۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 17
  ۰۰:۲۰:۰۱
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد 1
  ۰۰:۱۹:۵۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 2
  ۰۰:۱۷:۱۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 3
  ۰۰:۲۲:۱۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 4
  ۰۰:۲۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 5
  ۰۰:۲۱:۳۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 6
  ۰۰:۲۳:۳۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 7
  ۰۰:۲۱:۴۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 8
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 9
  ۰۰:۱۴:۲۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 10
  ۰۰:۱۵:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 11
  ۰۰:۰۹:۰۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 12
  ۰۰:۱۸:۳۹
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 13
  ۰۰:۱۰:۴۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 14
  ۰۰:۱۳:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 15
  ۰۰:۱۵:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 16
  ۰۰:۱۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 17
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • نامه‌ به کودکی که هرگز زاده نشد 1
  ۰۰:۱۹:۵۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 2
  ۰۰:۱۷:۱۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 3
  ۰۰:۲۲:۱۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 4
  ۰۰:۲۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 5
  ۰۰:۲۱:۳۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 6
  ۰۰:۲۳:۳۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 7
  ۰۰:۲۱:۴۴
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 8
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 9
  ۰۰:۱۴:۲۶
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 10
  ۰۰:۱۵:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 11
  ۰۰:۰۹:۰۱
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 12
  ۰۰:۱۸:۳۹
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 13
  ۰۰:۱۰:۴۰
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 14
  ۰۰:۱۳:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 15
  ۰۰:۱۵:۴۲
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 16
  ۰۰:۱۱:۴۸
 • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد 17
  ۰۰:۲۰:۰۱
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00