اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

منظومه شناخت 2: شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا

منظومه شناخت 2: شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا Cognitive System 2:  Identifying vulnerable members of the Corona virus
۱۷۵۳
۱ از ۱ فصل


آنچه در این بخش می­شنوید:

قسمت دوم

شناخت موجودیت ویروس کرونا
اندام های قابل تخریب از طریق ویروس کرونا
علل عدم مقاومت بدن افراد در مقابل ویروس کرونا

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۲ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
  ۰۰:۰۸:۵۷
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
  ۰۰:۰۸:۵۷
منظومه شناخت 2 : تاثیر ویروس کرنا بر پوست
محقق: دکتر سید شاهین کاشفی
مجری، تهیه کننده ،کارگردان : فرانک امرایی
صدابرداریو میکس : فرهاد دودانگه
حامی مالی برنامه : نشر دیجیتال کتابلت
 • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
  ۰۰:۰۸:۵۷
 • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
  ۰۰:۰۸:۵۷
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00