اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
یهود بین الملل International Jew
۱۷۹۹
۰ از ۷۵ فصل


اين كتاب به شانزده بخش تقسيم مي‌شود كه به ترتيب: تاريخچه يهود در ايالات متحده، ابعاد نفوذ يهود، قربانيان يا شكنجه گران، آيا يهوديان يك ملتند؟، برنامه سياسي يهود مقدمه‌اي بر پروتكل‌هاي يهود، شيوه يهود در استفاده از قدرت، نفوذ يهود در سياست آمريكا، بولشويسم و صهيونيست، برتري يهود در تئاتر و سينما، جاز يهودي به موسيقي ملي ما تبديل مي-شود، مشروبات الكلي، قمار، شرارت و فساد، مهمترين مساله جهان، فراز و نشيب قدرت مالي يهود، كشمكش بر سر كنترل مطبوعات، حكومت جهاني يهود را تشكيل مي‌دهد.

خلاصه كتاب:
بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان، قبل از فعالیت رسمی سازمان صهیونیزم، بر پنهان بودن اهداف جهان گستر یهود در پشت طرح ایجاد دولت یهودی تأکید می‌کردند. یهودیان متنفّذ نیز همچون دیگر موارد، این مسئله را یک جنگ روانی علیه قوم یهود عنوان می‌نمودند اما امروز که به یک قدرت مسلط تبدیل شده اند و از کسی واهمه‌ای ندارند، علناً بر سلطۀ خود بر دولتها تأکید می‌کنند .کنترل‌ کنندگانِ مالیِ بین‌المللی منحصراً یهودی هستند.

نام

تاریخ ۱۳:۱۶ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه مترجم
 • پیشگفتار ویراستار
 • کلامی درباره هنری فورد
 • ۱. تاریخچه یهود در ایالات متحده
 • یهودیان در کار تجارت
 • ۲. ابعاد نفوذ یهود
 • نیروی کار و یهودیت
 • کلیسا و یهودیت
 • یهودیت در مدارس و کالج ها
 • چه باید کرد؟
 • دشمن را معرّفی کنید!
 • ۳. قربانیان، یا شکنجه گران
 • یهودیان به راه و رسم زندگی آمریکایی معترضند
 • یهود و «شکنجه و آزار مذهبی»
 • ۴. آیا یهودیان یک ملّتند؟
 • نژاد یا مذهب؟
 • سیاست «سوءتعبیر»
 • دیزرائیلی چهره یهودیان را ترسیم می کند
 • ۵. برنامه سیاسی یهود
 • ناسیونالیسم یهود و پروتکل ها
 • ۶. مقدمه ای بر پروتکل های یهود
 • اختلافات نژادی
 • منشأ پروتکل ها
 • نادانی غیر یهود
 • تفرقه بیفکن و حکومت کن
 • پروتکل ها مدعی تحقق نسبی اند
 • تسلط بر مذهب و مطبوعات
 • یادداشتی درباره آوارگی یهود
 • تجزیه جامعه با استفاده از «اندیشه ها»
 • ۷. شیوه یهود در استفاده از قدرت
 • مطالبه «حقوق» از سوی یهود در آمریکا
 • «حقوق یهودی» با حقوق آمریکایی تناقض دارد
 • حمله به مسیحیت
 • فریاد «آنتی سمیتیسم»
 • ۸. نفوذ یهود در سیاست آمریکا
 • اتباع بیگانه و رهبری تامانی
 • یهودیان و رسوایی داد و ستد زنان فاحشه
 • ۹. بولشویسم و صهیونیسم
 • پیوندهای کمونیستی یهود
 • آیا صهیونیسم یهود موجب بروز مقابله نهایی میان خیر و شر خواهد شد؟
 • غصب زمین
 • ۱۰. برتری یهود در تئاتر و سینما
 • بُعد مکانیکی تئاتر و «ستاره ها»ی جعلی
 • ظهور «تراست» نمایشی یهود
 • کنترل منتقدان
 • سینمای یهودی
 • ۱۱. جاز یهودی به موسیقی ملی ما تبدیل می شود
 • تراست موسیقی یهود چگونه شما را به ترنّم وا می دارد
 • سرقت اندیشه ها
 • «کوچه تین پَن»
 • نه چندان «مردمی»
 • ۱۲. مشروبات الکلی، قمار، شرارت و فساد
 • یهود و قاچاق مشروب
 • تراست مشروبات الکلی یهود چگونه عمل می کرد؟
 • خریدن همه مارک های قدیمی
 • «جین کاکاسیاه»
 • پاسخ منطقی
 • شرط بندهای یهودی ورزش آمریکا را فاسد خواهند کرد
 • ورزش کُشتی
 • ۱۳. مهمترین مسأله جهان
 • «آنتی سمیتیسم» چیست؟
 • چرا مسأله یهود را مورد بحث قرار می دهیم؟
 • پاسخ: «یهود بین الملل»؟
 • چرا «یهود بین الملل»؟
 • قدرت یهود بین الملل را دنبال می کند
 • وقتی آمریکا بیدار شود
 • ۱۴. فراز و نشیب قدرت مالی یهود
 • روش روتچیلد
 • قلمرو و قدرت مالی یهود
 • دیزرائیلیِ آمریکا
 • باروکِ دیکتاتور
 • ۱۵. کشمکش بر سر کنترل مطبوعات
 • کشمکش «بِنِت»
 • ۱۶. حکومت جهانی یهود
 • فهرست اعلام
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: یهود بین الملل/ هنری فورد
مترجم: علی آرش
شابک: ۳-۳-۹۱۷۲۰-۹۶۴
 • مقدمه مترجم
 • پیشگفتار ویراستار
 • کلامی درباره هنری فورد
 • ۱. تاریخچه یهود در ایالات متحده
 • یهودیان در کار تجارت
 • ۲. ابعاد نفوذ یهود
 • نیروی کار و یهودیت
 • کلیسا و یهودیت
 • یهودیت در مدارس و کالج ها
 • چه باید کرد؟
 • دشمن را معرّفی کنید!
 • ۳. قربانیان، یا شکنجه گران
 • یهودیان به راه و رسم زندگی آمریکایی معترضند
 • یهود و «شکنجه و آزار مذهبی»
 • ۴. آیا یهودیان یک ملّتند؟
 • نژاد یا مذهب؟
 • سیاست «سوءتعبیر»
 • دیزرائیلی چهره یهودیان را ترسیم می کند
 • ۵. برنامه سیاسی یهود
 • ناسیونالیسم یهود و پروتکل ها
 • ۶. مقدمه ای بر پروتکل های یهود
 • اختلافات نژادی
 • منشأ پروتکل ها
 • نادانی غیر یهود
 • تفرقه بیفکن و حکومت کن
 • پروتکل ها مدعی تحقق نسبی اند
 • تسلط بر مذهب و مطبوعات
 • یادداشتی درباره آوارگی یهود
 • تجزیه جامعه با استفاده از «اندیشه ها»
 • ۷. شیوه یهود در استفاده از قدرت
 • مطالبه «حقوق» از سوی یهود در آمریکا
 • «حقوق یهودی» با حقوق آمریکایی تناقض دارد
 • حمله به مسیحیت
 • فریاد «آنتی سمیتیسم»
 • ۸. نفوذ یهود در سیاست آمریکا
 • اتباع بیگانه و رهبری تامانی
 • یهودیان و رسوایی داد و ستد زنان فاحشه
 • ۹. بولشویسم و صهیونیسم
 • پیوندهای کمونیستی یهود
 • آیا صهیونیسم یهود موجب بروز مقابله نهایی میان خیر و شر خواهد شد؟
 • غصب زمین
 • ۱۰. برتری یهود در تئاتر و سینما
 • بُعد مکانیکی تئاتر و «ستاره ها»ی جعلی
 • ظهور «تراست» نمایشی یهود
 • کنترل منتقدان
 • سینمای یهودی
 • ۱۱. جاز یهودی به موسیقی ملی ما تبدیل می شود
 • تراست موسیقی یهود چگونه شما را به ترنّم وا می دارد
 • سرقت اندیشه ها
 • «کوچه تین پَن»
 • نه چندان «مردمی»
 • ۱۲. مشروبات الکلی، قمار، شرارت و فساد
 • یهود و قاچاق مشروب
 • تراست مشروبات الکلی یهود چگونه عمل می کرد؟
 • خریدن همه مارک های قدیمی
 • «جین کاکاسیاه»
 • پاسخ منطقی
 • شرط بندهای یهودی ورزش آمریکا را فاسد خواهند کرد
 • ورزش کُشتی
 • ۱۳. مهمترین مسأله جهان
 • «آنتی سمیتیسم» چیست؟
 • چرا مسأله یهود را مورد بحث قرار می دهیم؟
 • پاسخ: «یهود بین الملل»؟
 • چرا «یهود بین الملل»؟
 • قدرت یهود بین الملل را دنبال می کند
 • وقتی آمریکا بیدار شود
 • ۱۴. فراز و نشیب قدرت مالی یهود
 • روش روتچیلد
 • قلمرو و قدرت مالی یهود
 • دیزرائیلیِ آمریکا
 • باروکِ دیکتاتور
 • ۱۵. کشمکش بر سر کنترل مطبوعات
 • کشمکش «بِنِت»
 • ۱۶. حکومت جهانی یهود
 • فهرست اعلام
 • مقدمه مترجم
 • پیشگفتار ویراستار
 • کلامی درباره هنری فورد
 • ۱. تاریخچه یهود در ایالات متحده
 • یهودیان در کار تجارت
 • ۲. ابعاد نفوذ یهود
 • نیروی کار و یهودیت
 • کلیسا و یهودیت
 • یهودیت در مدارس و کالج ها
 • چه باید کرد؟
 • دشمن را معرّفی کنید!
 • ۳. قربانیان، یا شکنجه گران
 • یهودیان به راه و رسم زندگی آمریکایی معترضند
 • یهود و «شکنجه و آزار مذهبی»
 • ۴. آیا یهودیان یک ملّتند؟
 • نژاد یا مذهب؟
 • سیاست «سوءتعبیر»
 • دیزرائیلی چهره یهودیان را ترسیم می کند
 • ۵. برنامه سیاسی یهود
 • ناسیونالیسم یهود و پروتکل ها
 • ۶. مقدمه ای بر پروتکل های یهود
 • اختلافات نژادی
 • منشأ پروتکل ها
 • نادانی غیر یهود
 • تفرقه بیفکن و حکومت کن
 • پروتکل ها مدعی تحقق نسبی اند
 • تسلط بر مذهب و مطبوعات
 • یادداشتی درباره آوارگی یهود
 • تجزیه جامعه با استفاده از «اندیشه ها»
 • ۷. شیوه یهود در استفاده از قدرت
 • مطالبه «حقوق» از سوی یهود در آمریکا
 • «حقوق یهودی» با حقوق آمریکایی تناقض دارد
 • حمله به مسیحیت
 • فریاد «آنتی سمیتیسم»
 • ۸. نفوذ یهود در سیاست آمریکا
 • اتباع بیگانه و رهبری تامانی
 • یهودیان و رسوایی داد و ستد زنان فاحشه
 • ۹. بولشویسم و صهیونیسم
 • پیوندهای کمونیستی یهود
 • آیا صهیونیسم یهود موجب بروز مقابله نهایی میان خیر و شر خواهد شد؟
 • غصب زمین
 • ۱۰. برتری یهود در تئاتر و سینما
 • بُعد مکانیکی تئاتر و «ستاره ها»ی جعلی
 • ظهور «تراست» نمایشی یهود
 • کنترل منتقدان
 • سینمای یهودی
 • ۱۱. جاز یهودی به موسیقی ملی ما تبدیل می شود
 • تراست موسیقی یهود چگونه شما را به ترنّم وا می دارد
 • سرقت اندیشه ها
 • «کوچه تین پَن»
 • نه چندان «مردمی»
 • ۱۲. مشروبات الکلی، قمار، شرارت و فساد
 • یهود و قاچاق مشروب
 • تراست مشروبات الکلی یهود چگونه عمل می کرد؟
 • خریدن همه مارک های قدیمی
 • «جین کاکاسیاه»
 • پاسخ منطقی
 • شرط بندهای یهودی ورزش آمریکا را فاسد خواهند کرد
 • ورزش کُشتی
 • ۱۳. مهمترین مسأله جهان
 • «آنتی سمیتیسم» چیست؟
 • چرا مسأله یهود را مورد بحث قرار می دهیم؟
 • پاسخ: «یهود بین الملل»؟
 • چرا «یهود بین الملل»؟
 • قدرت یهود بین الملل را دنبال می کند
 • وقتی آمریکا بیدار شود
 • ۱۴. فراز و نشیب قدرت مالی یهود
 • روش روتچیلد
 • قلمرو و قدرت مالی یهود
 • دیزرائیلیِ آمریکا
 • باروکِ دیکتاتور
 • ۱۵. کشمکش بر سر کنترل مطبوعات
 • کشمکش «بِنِت»
 • ۱۶. حکومت جهانی یهود
 • فهرست اعلام
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00