اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
گل غایی Last flower
۰ از ۲۸ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • نخستین گل
 • بخش اول: جیسون، دیدار
 • حلقه
 • غول های ماه
 • نگاهی کوتاه بر غول ها
 • شهر قیصریه
 • کشتی شکستگان
 • تشرّف
 • مراسم باشکوه
 • معبود فناپذیر را ستایش نمی کنم
 • وجود ملکه واجب و ضروری است
 • پدرو سارمینتو دوگامبوآ
 • ال کلووچ
 • استاد درباره شهر برای ما سخن می گوید
 • جیسون درباره شهر سخن می گوید
 • من نیز از آن شهر سخن می گویم
 • جیسون عازم شهر می شود
 • اخطار یخ ها
 • بخش دوم: شاهزاده خانم پایان
 • بازگشت پاپان
 • سگی در آسمان
 • رویاهای پاپان
 • پاوانه
 • عروسی
 • ستون فقراتی دیگر
 • بخش سوم: آفرینش گل، بازگشت به ابتدا
 • تردید جنایی
 • آزمایش

عنوان و نام پدیدآور: گل غایی/ میگوئل سرانو
مترجم: محسن حائری فرد

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۰۳:۳۵ ۹۸.۰۹.۲۱

امتیاز

0