اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
کیمیای نیاز Alchemy of need
۱۷۵۷
- - - - -
۰ از ۱۲ فصل


بخشی از متن کتاب
برای واکاوی واژه‌ی تفکر و چگونگی آن باید به زمان اولین تفکر انسان نخستین بازگردم و آن را بررسی کنم. فرض کنیم که اولین انسان روی کره زمین هستیم. زمانی که برای برآورده کردن نیاز خوراک قدم برمی‌دارم، پایم به سنگ‌ریزه‌های روی زمین برخورد می‌کند و باعث ایجاد حس درد می‌شود. از این حس ناخوشایند احساس نارضایتی می‌کنم؛ پس برای برطرف کردن این نارضایتی برای نخستین بار تفکر و برنامه‌ریزی می‌کنم که به‌طور مثال با گام‌های بلند حرکت کرده و هنگام راه رفتن بیشتر حواسم را به سنگ‌ریزه‌ها جمع کنم.
«پس می‌توان نتیجه گرفت که اولین تفکر برای برطرف کردن نارضایتی‌ها صورت گرفته‌اند».
امروزه تفکرات بیشتر در جهت زندگی بهتر هستند!

نام

تاریخ ۱۱:۳۴ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: علت حرکت
 • فصل دوم: نیاز یا خواسته
 • فصل سوم: من
 • فصل چهارم: هدف
 • فصل پنجم: من کیم؟
 • فصل ششم: حقیقت،واقعیت
 • فصل هفتم: تفکر
 • فصل هشتم: خودشناسی
 • فصل نهم: ریشه یابی
 • فصل دهم: مهمترین سوال
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: کیمیای نیاز/ دنیا خطیبی طالقانی
ویراستاری: راضیه ایزد
طراح جلد: پیمان صدوق
صفحه‌آرایی و اجرا: مهرآگین مغانی
شابک: ۹-۴-۹۵۷۴۲-۶۲۲-۹۷۸
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: علت حرکت
 • فصل دوم: نیاز یا خواسته
 • فصل سوم: من
 • فصل چهارم: هدف
 • فصل پنجم: من کیم؟
 • فصل ششم: حقیقت،واقعیت
 • فصل هفتم: تفکر
 • فصل هشتم: خودشناسی
 • فصل نهم: ریشه یابی
 • فصل دهم: مهمترین سوال
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: علت حرکت
 • فصل دوم: نیاز یا خواسته
 • فصل سوم: من
 • فصل چهارم: هدف
 • فصل پنجم: من کیم؟
 • فصل ششم: حقیقت،واقعیت
 • فصل هفتم: تفکر
 • فصل هشتم: خودشناسی
 • فصل نهم: ریشه یابی
 • فصل دهم: مهمترین سوال
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00