اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
کلیات عبید زاکانی General Obaid Zakani
۲۰۴۵
- - - - -
۰ از ۱ فصل


غزل شمارهٔ ۱
بکشت غمزهٔ آن شوخ بی‌گناه مرا
       فکند سیب زنخدان او به چاه مرا
غلام هندوی خالش شدم ندانستم
        کاسیر خویش کند زنگی سیاه مرا
دلم بجا و دماغم سلیم بود ولی
        ز راه رفتن او دل بشد ز راه مرا
هزار بار فتادم به دام دیده و دل
         هنوز هیچ نمیباشد انتباه مرا
ز مهر او نتوانم که روی برتابم
       ز خاک گور اگر بردمد گیاه مرا
به جور او چو بمیرم ز نو شوم زنده
         اگر به چشم عنایت کند نگاه مرا
عبید از کرم یار بر مدار امید
      که لطف شامل او بس امیدگاه مرا......

نام

تاریخ ۱۹:۵۸ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
  • اشعار عبید زاکانی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • اشعار عبید زاکانی
  • اشعار عبید زاکانی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00