اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
کلیات عبید زاکانی General Obaid Zakani
- - - - -
۰ از ۱ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

غزل شمارهٔ ۱
بکشت غمزهٔ آن شوخ بی‌گناه مرا
       فکند سیب زنخدان او به چاه مرا
غلام هندوی خالش شدم ندانستم
        کاسیر خویش کند زنگی سیاه مرا
دلم بجا و دماغم سلیم بود ولی
        ز راه رفتن او دل بشد ز راه مرا
هزار بار فتادم به دام دیده و دل
         هنوز هیچ نمیباشد انتباه مرا
ز مهر او نتوانم که روی برتابم
       ز خاک گور اگر بردمد گیاه مرا
به جور او چو بمیرم ز نو شوم زنده
         اگر به چشم عنایت کند نگاه مرا
عبید از کرم یار بر مدار امید
      که لطف شامل او بس امیدگاه مرا......

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

  • اشعار عبید زاکانی


فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۲۱:۴۱ ۹۸.۰۹.۱۴

امتیاز

0