اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
چگونه مانند میلیونرها فکر کنیم How to think like millionaires
۱۵۱۸
۰ از ۱۷ فصل


نام

تاریخ ۱۴:۰۱ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه نگارنده
 • دیباچه
 • فصل اول
 • ازکجا شروع کنم؟
 • فصل دوم
 • ثروت وضعیتی ذهنی است
 • فصل سوم
 • حذف موانع ذهنی
 • فصل چهارم
 • تصمیم گیری
 • فصل پنجم
 • کاری که دوست دارید انجام بدهید
 • فصل ششم
 • جادوی هدفها
 • فصل هفتم
 • برنامه اقدام و عمل
 • نتیجه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مقدمه نگارنده
 • دیباچه
 • فصل اول
 • ازکجا شروع کنم؟
 • فصل دوم
 • ثروت وضعیتی ذهنی است
 • فصل سوم
 • حذف موانع ذهنی
 • فصل چهارم
 • تصمیم گیری
 • فصل پنجم
 • کاری که دوست دارید انجام بدهید
 • فصل ششم
 • جادوی هدفها
 • فصل هفتم
 • برنامه اقدام و عمل
 • نتیجه
صداپیشه : دنیا اکبری زاده
صدابردار ومیکس :فرهاد دودانگه
طرح جلد :نصارمطرقی
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم
 • مقدمه نگارنده
 • دیباچه
 • فصل اول
 • ازکجا شروع کنم؟
 • فصل دوم
 • ثروت وضعیتی ذهنی است
 • فصل سوم
 • حذف موانع ذهنی
 • فصل چهارم
 • تصمیم گیری
 • فصل پنجم
 • کاری که دوست دارید انجام بدهید
 • فصل ششم
 • جادوی هدفها
 • فصل هفتم
 • برنامه اقدام و عمل
 • نتیجه
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00