اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
چگونه تصمیم های بزرگ بگیریم؟ How to make big decisions?
۱۷۱۳
۰ از ۲۹ فصل


مولف در این کتاب، به مخاطب می آموزد چگونه در محیط متفرق و کسالت بار امروزی، نشست های مثبت و ثمربخش و تصمیمات موفق می تواند مثمر ثمر باشد.فرایند آزموده شده ی او رسیدن به تصمیمات برتر را بر محور دستیابی به اندیشه های مطلوب همه ی افراد و بهترین امیدهایشان، ممکن می سازد.او ابزاری برای کشف بهترین ویژگی های افراد ( هوش، مسئولیت و تعهد آنان) یافته است.تصمیم های بزرگ، ده گام آسان به سوی دست یابی به توافق و شش رویکرد برای غلبه بر موانع، سه بخش مهم این کتاب محسوب می شود.

نام

تاریخ ۱۲:۴۸ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • بخش۱: تصمیم‌های بزرگ
 • ترس قدرت تصمیم گیری را به ضعف بدل می‌کند
 • امید نتایج بزرگی به بار می‌آورد
 • فرآیند عملی ده گام، کلید ایجاد تغییر مثبت است
 • چه وقت باید از این فرآیند استفاده کرد
 • چه مدت طول خواهد کشید
 • وارد کردن فرآیند به جریان کار
 • بخش۲: ده گام آسان به سوی دست‌یابی به توافق
 • چگونه هر گام را به کار گرفته و به ارزشهای عملی دست یابیم
 • گام نخست: هیچکس را از قلم نیندازید: استعدادهای پنهان را در کنار استعدادهای مرئی دعوت کنید و از دشمن سازی بپرهیزید
 • گام شماره۲: امیدهای مشترک را دریابید: دور نماهای موفقیت را دو چندان کنید
 • گام شماره۳: از مسائل واقعی پرده بردارید: به اندیشه‌ها و احساسات گوش فرا دهید
 • گام شماره ۴: همه گزینه‌ها را شناسایی کنید: قبل از اینکه روی یک شاخه بروید، همه درخت را نگاه کنید
 • گام شماره ۵: اطلاعات درست را جمع‌آوری کنید: آینده را از چشم‌انداز امیدهای خود بنگرید
 • گام شماره۶: همه چیز را روی میز بگذارید: صد در صد اطلاعات، صفر درصد بحث و جدل
 • گام شماره۷: گزینه‌هایی را که امیدهای مشترک را تقویت می‌کنند، یادداشت کنید: راهکارها را از تصمیم‌ها، استخراج کنید
 • گام شماره۸: راه حل را ترسیم کنید: نظر به نتایج شفاف
 • گام شماره۹: به آینده بنگرید: خود را برای جایگزین‌ها آماده کنید
 • بخش۳: شش رویکرد بریا غلبه بر موانع
 • رویکرد شماره یک: وقت ندارید؟ سی دقیقه‌ای را امتحان کنید
 • رویکرد شماره دوک مسوول نیستید؟ شیوه‌های انگیزه بخش را به کار بگیرید
 • رویکرد شماره سه: راهنمایی ندارید؟ فرآیند خود فرمان را دنبال کنید
 • رویکرد شماره چهار: گروهی بسیار بزرگ؟ مشکلات را به شیوه آکاردئونی حل کنید
 • رویکرد شماره پنج: نمی‌توانید همه را کرد هم آورید؟ یک گروه مجازی تشکیل دهید
 • رویکرد شماره شش: راه بر شما بسته است؟ اختلاف نظرهای قدیمی را از پیش رو برداشته و اعتماد ایجاد کنید
 • پایان سخن: در دنیایی پر از ترس، پیام‌آور امید باشید
 • ضمیمه: جمع‌بندی پیشرفت ده گام
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: چگونه تصمیم های بزرگ بگیریم؟/ دان ماروسکا
مترجم: رضا افتخاری
شابک: ۵-۱۴-۸۲۲۴-۹۶۴
 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • بخش۱: تصمیم‌های بزرگ
 • ترس قدرت تصمیم گیری را به ضعف بدل می‌کند
 • امید نتایج بزرگی به بار می‌آورد
 • فرآیند عملی ده گام، کلید ایجاد تغییر مثبت است
 • چه وقت باید از این فرآیند استفاده کرد
 • چه مدت طول خواهد کشید
 • وارد کردن فرآیند به جریان کار
 • بخش۲: ده گام آسان به سوی دست‌یابی به توافق
 • چگونه هر گام را به کار گرفته و به ارزشهای عملی دست یابیم
 • گام نخست: هیچکس را از قلم نیندازید: استعدادهای پنهان را در کنار استعدادهای مرئی دعوت کنید و از دشمن سازی بپرهیزید
 • گام شماره۲: امیدهای مشترک را دریابید: دور نماهای موفقیت را دو چندان کنید
 • گام شماره۳: از مسائل واقعی پرده بردارید: به اندیشه‌ها و احساسات گوش فرا دهید
 • گام شماره ۴: همه گزینه‌ها را شناسایی کنید: قبل از اینکه روی یک شاخه بروید، همه درخت را نگاه کنید
 • گام شماره ۵: اطلاعات درست را جمع‌آوری کنید: آینده را از چشم‌انداز امیدهای خود بنگرید
 • گام شماره۶: همه چیز را روی میز بگذارید: صد در صد اطلاعات، صفر درصد بحث و جدل
 • گام شماره۷: گزینه‌هایی را که امیدهای مشترک را تقویت می‌کنند، یادداشت کنید: راهکارها را از تصمیم‌ها، استخراج کنید
 • گام شماره۸: راه حل را ترسیم کنید: نظر به نتایج شفاف
 • گام شماره۹: به آینده بنگرید: خود را برای جایگزین‌ها آماده کنید
 • بخش۳: شش رویکرد بریا غلبه بر موانع
 • رویکرد شماره یک: وقت ندارید؟ سی دقیقه‌ای را امتحان کنید
 • رویکرد شماره دوک مسوول نیستید؟ شیوه‌های انگیزه بخش را به کار بگیرید
 • رویکرد شماره سه: راهنمایی ندارید؟ فرآیند خود فرمان را دنبال کنید
 • رویکرد شماره چهار: گروهی بسیار بزرگ؟ مشکلات را به شیوه آکاردئونی حل کنید
 • رویکرد شماره پنج: نمی‌توانید همه را کرد هم آورید؟ یک گروه مجازی تشکیل دهید
 • رویکرد شماره شش: راه بر شما بسته است؟ اختلاف نظرهای قدیمی را از پیش رو برداشته و اعتماد ایجاد کنید
 • پایان سخن: در دنیایی پر از ترس، پیام‌آور امید باشید
 • ضمیمه: جمع‌بندی پیشرفت ده گام
 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • بخش۱: تصمیم‌های بزرگ
 • ترس قدرت تصمیم گیری را به ضعف بدل می‌کند
 • امید نتایج بزرگی به بار می‌آورد
 • فرآیند عملی ده گام، کلید ایجاد تغییر مثبت است
 • چه وقت باید از این فرآیند استفاده کرد
 • چه مدت طول خواهد کشید
 • وارد کردن فرآیند به جریان کار
 • بخش۲: ده گام آسان به سوی دست‌یابی به توافق
 • چگونه هر گام را به کار گرفته و به ارزشهای عملی دست یابیم
 • گام نخست: هیچکس را از قلم نیندازید: استعدادهای پنهان را در کنار استعدادهای مرئی دعوت کنید و از دشمن سازی بپرهیزید
 • گام شماره۲: امیدهای مشترک را دریابید: دور نماهای موفقیت را دو چندان کنید
 • گام شماره۳: از مسائل واقعی پرده بردارید: به اندیشه‌ها و احساسات گوش فرا دهید
 • گام شماره ۴: همه گزینه‌ها را شناسایی کنید: قبل از اینکه روی یک شاخه بروید، همه درخت را نگاه کنید
 • گام شماره ۵: اطلاعات درست را جمع‌آوری کنید: آینده را از چشم‌انداز امیدهای خود بنگرید
 • گام شماره۶: همه چیز را روی میز بگذارید: صد در صد اطلاعات، صفر درصد بحث و جدل
 • گام شماره۷: گزینه‌هایی را که امیدهای مشترک را تقویت می‌کنند، یادداشت کنید: راهکارها را از تصمیم‌ها، استخراج کنید
 • گام شماره۸: راه حل را ترسیم کنید: نظر به نتایج شفاف
 • گام شماره۹: به آینده بنگرید: خود را برای جایگزین‌ها آماده کنید
 • بخش۳: شش رویکرد بریا غلبه بر موانع
 • رویکرد شماره یک: وقت ندارید؟ سی دقیقه‌ای را امتحان کنید
 • رویکرد شماره دوک مسوول نیستید؟ شیوه‌های انگیزه بخش را به کار بگیرید
 • رویکرد شماره سه: راهنمایی ندارید؟ فرآیند خود فرمان را دنبال کنید
 • رویکرد شماره چهار: گروهی بسیار بزرگ؟ مشکلات را به شیوه آکاردئونی حل کنید
 • رویکرد شماره پنج: نمی‌توانید همه را کرد هم آورید؟ یک گروه مجازی تشکیل دهید
 • رویکرد شماره شش: راه بر شما بسته است؟ اختلاف نظرهای قدیمی را از پیش رو برداشته و اعتماد ایجاد کنید
 • پایان سخن: در دنیایی پر از ترس، پیام‌آور امید باشید
 • ضمیمه: جمع‌بندی پیشرفت ده گام
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00