اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
نیم صدا در لبخند خورشید Half the sound in the suns smile
- - - - -
۰ از ۳۱ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

بخشی از متن کتاب
زاده می شوم
در آرامشی بعد از طوفان
در صدای شب بوهای بی صدا
در اشک‌هایی که چشم می‌شوند
در ویرانه‌ها
ویرانه‌هایی که آباد می‌خوانند

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • رویکرد
 • نیم صدا در لبخند خورشید
 • آرامش بعد از طوفان
 • باخبر
 • تبرها را باید در لاک خماری گذاشت
 • می توان... شد
 • به خیاطی زمین رفتم
 • همین آه، این ناجوان مر
 • در بهترروزی
 • یک برگ از نوشته ی سکوت
 • حنجره ای که صدایش گرفته
 • سُرودها را کبوتر باید کرد
 • یافته جدا بافته
 • تا پرها پروانه گیرند
 • در دامنه ای که بخارها دم می کشند
 • خاک در آگاهی زمان
 • دل شوره هایم عقاب می شوند
 • خورشید را چراغ کردم
 • پنجه در پنجه
 • کف دریا
 • سخن از سخن
 • چه سبیل ها که در سر داریم
 • واژه ای که صبح دید ولی سلام ندید
 • هرگز بند نمی آید
 • گریه نکنید
 • سطرها آفریدم
 • به زیبایی چشمانت
 • یخ می گیرم
 • نوید سرو
 • سیاه های خنده
 • تولد در بلندای شب

عنوان و نام پدیدآور: نیم صدا در لبخند خورشید/ عابدین پاپی
طراح جلد: نصار مطرقی
شابک: ۵-۷۷-۶۷۶۰-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۰۴:۳۲ ۹۸.۰۹.۲۱

امتیاز

0