اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
نوروز (4) Nowruz
۱۸۶۸
- - - - -
۱ از ۱ فصل


خیلی وقت ها هست که نمی دونیم زنده هستیم یا مرده! خیلی وقت ها هم هست که میمیریم و خبر نداریم! این یکی از اون داستان هاست که کیومرث و منوچهر نمی دونند هستند یا نه! مجموعه گزارشی از گور داستانی از این دو شخصیت هست  که در هر قسمت تلاش می کنند جنبه ها مختلفی از تفکرات خودشون روبیان کنند که کم کم کمک می کند تا داستان خودشان هم مشخص شود.


نام

تاریخ ۰۰:۱۲ ۹۹.۰۹.۰۷

امتیاز


0px
0px
  • نوروز
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان ونام پدیدآور: نوروز/ مجتبی پورکاشانی
صداپیشه: نصار مطرقی
طراح جلد: نصار مطرقی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00