اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
من و جوجه Me and the chicken
۱۹۶۱
۱ از ۱ فصل


موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۵:۳۵ ۹۹.۱۰.۲۸

امتیاز


0px
0px
 • من و جوجه
  ۰۰:۰۷:۱۲
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: من و جوجه/ نصار مطرقی
کارگردان: نصار مطرقی
صداپیشگان: نصار مطرقی، زهرا افشار، مینا احسنی
طراح جلد: نصار مطرقی
 • من و جوجه
  ۰۰:۰۷:۱۲
عنوان و نام پدیدآور: من و جوجه/ نصار مطرقی
کارگردان: نصار مطرقی
صداپیشگان: نصار مطرقی، زهرا افشار، مینا احسنی
طراح جلد: نصار مطرقی
 • من و جوجه
  ۰۰:۰۷:۱۲
 • من و جوجه
  ۰۰:۰۷:۱۲
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00