اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
منظومه شناخت 5: پیشنهادات دکتر نسبت به علائم جدید شایع شده بین مردم بعد از ورود ویروس کرونا Cognitive System 5  Doctor's Suggestions on New Symptoms Common Among People After Corona Virus
۱۶۷۳


 پیشنهادات دکتر نسبت به علائم جدید شایع شده بین مردم بعد از ورود ویروس کرونا

نام

تاریخ ۰۵:۲۸ ۹۹.۰۹.۱۵

امتیاز


0px
0px
  • پیشنهادات دکتر نسبت به علائم جدید شایع شده بین مردم بعد از ورود ویروس کرونا
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • پیشنهادات دکتر نسبت به علائم جدید شایع شده بین مردم بعد از ورود ویروس کرونا
منظومه شناخت 5 : تاثیر ویروس کرنا بر پوست
محقق: دکتر سید شاهین کاشفی
مجری، تهیه کننده ،کارگردان : فرانک امرایی
صدابرداریو میکس : فرهاد دودانگه
حامی مالی برنامه : نشر دیجیتال کتابلت
  • پیشنهادات دکتر نسبت به علائم جدید شایع شده بین مردم بعد از ورود ویروس کرونا
  • پیشنهادات دکتر نسبت به علائم جدید شایع شده بین مردم بعد از ورود ویروس کرونا
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00