اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
منظومه شناخت 3: راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا Recognition System 3: Corona Virus Solutions The field of corona virus fighting
۱۶۴۸


آنچه در این بخش می‌شنوید:

قسمت سوم

زمینه های اولیه مبارزه با ویروس کرونا
طرق مبارزه با ویروس کرونا
معرفی انواع بخور برای درمان و پیشگیری از ویروس کرونا

نام

تاریخ ۲۱:۴۰ ۹۹.۰۹.۰۶

امتیاز


0px
0px
  • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
منظومه شناخت 3: تاثیر ویروس کرنا بر پوست
محقق: دکتر سید شاهین کاشفی
مجری، تهیه کننده ،کارگردان : فرانک امرایی
صدابرداریو میکس : فرهاد دودانگه
حامی مالی برنامه : نشر دیجیتال کتابلت
  • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
  • راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا زمینه مبارزه با ویروس کرونا
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00