اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
منظومه شناخت 2: شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا Cognitive System 2:   Identifying vulnerable members of the Corona virus
۱۶۵۵


آنچه در این بخش می­شنوید:

قسمت دوم

شناخت موجودیت ویروس کرونا
اندام های قابل تخریب از طریق ویروس کرونا
علل عدم مقاومت بدن افراد در مقابل ویروس کرونا

نام

تاریخ ۱۵:۵۷ ۹۹.۰۹.۰۴

امتیاز


0px
0px
  • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
منظومه شناخت 2 : تاثیر ویروس کرنا بر پوست
محقق: دکتر سید شاهین کاشفی
مجری، تهیه کننده ،کارگردان : فرانک امرایی
صدابرداریو میکس : فرهاد دودانگه
حامی مالی برنامه : نشر دیجیتال کتابلت
  • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
  • شناسایی اعضای آسیب پذیر در مقابل ویروس کرونا
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00