اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
معبد میلیونرها Temple Of Millionaires
۰ از ۱۶ فصل
- - - - -
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

آن‌چه در نظر اکثر مردم معجزه محسوب می‌شود، چیزی جز تاثیر قدرت‌های برتر روح نیست. گرانبهاترین گنجینه افراد همان توازن فکری و جسمی آنهاست و هرچیزی که این توازن را برهم بزند باید از زندگی حذف گردد. و هرآنچه که توازن را حفظ و یا تقویت کند، باید رشد و پرورش داده شود. افراد با توازن در زندگی، بهتر و ایمن‌تر می‌توانند زندگی کنند. در حکایت‌های کتاب حاضر که به شکل داستان یک مرد جوان و در شانزده مرحله تدوین شده‌اند به این نکته تاکید شده است.

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • حکایت اول
 • حکایت دوم
 • حکایت سوم
 • حکایت چهارم
 • حکایت پنجم
 • حکایت ششم
 • حکایت هفتم
 • حکایت هشتم
 • حکایت نهم
 • حکایت دهم
 • حکایت یازدهم
 • حکایت دوازدهم
 • حکایت سیزدهم
 • حکایت چهاردهم
 • حکایت پانزدهم
 • حکایت شانزدهم

عنوان و نام پدیدآور: معبد میلیونرها/ مارک فیشر
مترجم: شهرزاد همامی
شابک: ۰-۷۸-۸۹۱۰-۹۶۷-۹۷۸

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۲۰:۳۲ ۹۸.۰۹.۱۴

امتیاز

0