اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مدیریت کوروش بزرگ Cyrus the Great management
۰ از ۱۰ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

 کتاب «مدیریت کوروش بزرگ» نوشتۀ گزنفون با ویرایش لاری هدریک و ترجمه دکتر محمدابراهیم محجوب در ۱۹۵ صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات فرا (ناشر مدیریت فردا) منتشر شده است. شایان ذکر است کتاب مدیریت کوروش بزرگ به چاپ هشتم رسیده است.

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

  • کتاب یکم: تولد یک رویا
  • کتاب دوم: درس های رهبری
  • کتاب سوم: راهبرد آغازین
  • کتاب چهارم: نخستین دستاورد
  • کتاب پنجم: هم پیمانی: رمز پیروزی
  • کتاب ششم: راهبرد اصلی: پیوند دل ها، یک پارچگی نیروها
  • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
  • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
  • کتاب هشتم: بر بال پیروزی
  • کتاب نهم: هم سویی با نظام هستی

عنوان و نام پدیدآور: مدیریت کوروش بزرگ/ گزنفون
ویرایش و بازنویسی: لاری هدریک
مترجم: دکتر محمد ابراهیم محجوب
شابک: ۱-۷۹-۷۰۹۲-۹۶۴-۹۷۸

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۲۰:۱۸ ۹۸.۰۹.۱۴

امتیاز

0