اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مدیریت استراتژیک برند Strategic Brand Management
۱۷۰۴
۰ از ۹ فصل


امروزه یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های بسیاری از شرکت‌ها برندهای محصولات و خدمات آن‌هاست. کتاب مدیریت استراتژیک برند که به آن لقب «انجیل برند» داده‌اند، کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از اهداف اصلی برندسازی به دست آورید. یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به وعده‌ها، قدرت و توانمندی خود را در طول زمان ارتقا دهند.

معرفی چشم‌اندازهای نوین در مدیریت برند، شناسایی و تثبیت جایگاه و ارزش‌های برند، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های بازاریابی برند، از بخش‌های این کتاب هستند. تأکید اصلی این کتاب بر درک اصول روان شناختی در سطوح فردی و سازمانی برای بهینه سازی تصمیم‌گیری در خصوص برندها، با تشریح بسیاری از مفاهیم به روز در حوزه‌ی مدیریت استراتژیک برند به طور عملی به همراه مثال‌های فراوان می‌باشد.

نام

تاریخ ۱۸:۱۵ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • بخش اول: فصل اول: برندها و مدیریت برند
 • بخش دوم: شناسایی و تثبیت جایگاه و ارزش‌های برند
 • فصل دوم: ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری
 • فصل سوم: جایگاه سازی برند
 • بخش سوم: برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های بازاریابی برند
 • فصل چهار: انتخاب عناصر برند با هدف ایجاد ارزشی ویژه
 • فصل پنجم: طراحی برنامه‌های بازاریابی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • فصل ششم: ارتباطات یکپارچه بازاریابی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • فصل هفتم: بهبود تداعیات فرعی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: مدیریت استراتژیک برند/ کوین لین کلر
مترجم: عطیه بطحایی
شابک: ۳-۱۵-۵۲۵۳-۶۰۰-۹۷۸
 • بخش اول: فصل اول: برندها و مدیریت برند
 • بخش دوم: شناسایی و تثبیت جایگاه و ارزش‌های برند
 • فصل دوم: ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری
 • فصل سوم: جایگاه سازی برند
 • بخش سوم: برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های بازاریابی برند
 • فصل چهار: انتخاب عناصر برند با هدف ایجاد ارزشی ویژه
 • فصل پنجم: طراحی برنامه‌های بازاریابی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • فصل ششم: ارتباطات یکپارچه بازاریابی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • فصل هفتم: بهبود تداعیات فرعی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • بخش اول: فصل اول: برندها و مدیریت برند
 • بخش دوم: شناسایی و تثبیت جایگاه و ارزش‌های برند
 • فصل دوم: ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری
 • فصل سوم: جایگاه سازی برند
 • بخش سوم: برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های بازاریابی برند
 • فصل چهار: انتخاب عناصر برند با هدف ایجاد ارزشی ویژه
 • فصل پنجم: طراحی برنامه‌های بازاریابی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • فصل ششم: ارتباطات یکپارچه بازاریابی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
 • فصل هفتم: بهبود تداعیات فرعی با هدف ایجاد ارزش ویژه برند
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00