اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مجموعه اشعار پروین اعتصامی Poetry collection by Parvin Etesami
۲۰۴۹
- - - - -
۰ از ۱ فصل


عمر پروين، بسيار كوتاه بود. در مورد مرگش با آنكه گفته شده بر اثر بيمارى، زندگى را بدرود گفته است اما بسيارى برآنند و يا مى‌خواهند بر آن باشند كه او توسط مزدوران رضا شاهى به قتل رسيده است. اگر واقعيت امر، حتى چنين باشد، نشان دهنده‌ى آن است كه مردم، نمى‌توانند مرگ يك هنرمند شايسته و مردم دوست را در يك جامعه‌ى زير سلطه‌ى وحشت و رُعب، به طور طبيعى باور كنند، آنهم درست در  35 سالگى. در چنين شرايطى، هميشه عناصرى از بدگمانى، روبه‌رشد مى‌گذارد و شرايط را براى گسترش شايعه‌ها، آماده مى‌سازد

نام

تاریخ ۱۵:۱۶ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
  • مجموعه اشعار پروین اعتصامی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • مجموعه اشعار پروین اعتصامی
  • مجموعه اشعار پروین اعتصامی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00