اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
قورباغه ات را قورت بده Swallow your frog
۱۶۸۵
۰ از ۲۳ فصل


امروز زمان انجام بیشتر کارهای مهم فرارسیده است ، هرگز وقت کافی برای انجام تمام کارهایی که باید انجام دهید وجود ندارد و هرگز هم وجود نخواهد داشت افراد موفق هرگز سعی نمی کنند همه ی کارها را انجام دهند آن ها آموخته اند که روی مهمترین کارها متمرکز شوند و آن ها را به سرانجام برسانند. مثلثی است قدیمی که می گوید اگر اولین کاری که هر روز صبح باید انجام دهی خوردن یک قورباغه زنده باشد ، در طی روز خیالت راحت بود که بدترین کاری را که ممکن است در تمام طول روز برایت رخ دهد ، پشت سر گذاشته ای
کتاب قورباغه ات را قورت بده کنایه ای است برای مهم ترین هدف و کار مهم آن روز شما ، کاری که بیشتر از همه دوست دارید در انجام آن تعلل کنید ، ولی احتمالا کاری است که بیشترین تاثیر مثبت را بر زندگی تان دراد .«قورباغه ات را قورت بده »به شما نشان می دهد که در این کارها و اهداف مهم چگونه از صفر شروع کنید و برنامه ی روزانه تان را سازماندهی نمایید ، در این صورت ، نه تنها کارتان را سریع تر انجام خواهید داد بلکه کارها به روش درست پیش خواهد رفت

نام

تاریخ ۱۶:۱۹ ۹۹.۰۹.۰۴

امتیاز


0px
0px
 • پیش گفتار
 • میز را بچینید
 • هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید
 • برای همه چیز از قاعده ی 80/20 استفاده کنید
 • نتایج کار را در نظر داشته باشید
 • از قانون کفایت اجباری پیروی کنید
 • همواره از روش abcde استفاده کنید
 • روی حوزه های نتایج کلیدی تمرکز کنید
 • پیش از آن که کارتان را شروع کنید ، کاملا آماده شوید
 • مهارت هاس کلیدی تان را ارتقاء دهید
 • استعدادهای ویژه ی خود را ارتقاء دهید
 • محدویت های کلیدی خود را بشناسید
 • هربار یک بشکه ی نفت را نشانه بگیرید
 • خودتان را تحت فشار قرار دهید
 • توان های شخصی خود را به بیشترین حد برسانید
 • خودتان را به کار وادار کنید
 • تعلل سازنده و مصلحتی را تمرین کنید
 • هدف مهم را به کارهای کوچک تر تقسیم کنید
 • وقت بسیار زیادی برای خود ایجاد کنید
 • احساس فوریت و اضطراردر خود ایجاد کنید
 • هربار فقط روی یک کار ممهم دست به کار شوید
 • نتیجه گیری : جمع بندی تمام اصول موفقیت
 • درباره ی نویسنده
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • پیش گفتار
 • میز را بچینید
 • هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید
 • برای همه چیز از قاعده ی 80/20 استفاده کنید
 • نتایج کار را در نظر داشته باشید
 • از قانون کفایت اجباری پیروی کنید
 • همواره از روش abcde استفاده کنید
 • روی حوزه های نتایج کلیدی تمرکز کنید
 • پیش از آن که کارتان را شروع کنید ، کاملا آماده شوید
 • مهارت هاس کلیدی تان را ارتقاء دهید
 • استعدادهای ویژه ی خود را ارتقاء دهید
 • محدویت های کلیدی خود را بشناسید
 • هربار یک بشکه ی نفت را نشانه بگیرید
 • خودتان را تحت فشار قرار دهید
 • توان های شخصی خود را به بیشترین حد برسانید
 • خودتان را به کار وادار کنید
 • تعلل سازنده و مصلحتی را تمرین کنید
 • هدف مهم را به کارهای کوچک تر تقسیم کنید
 • وقت بسیار زیادی برای خود ایجاد کنید
 • احساس فوریت و اضطراردر خود ایجاد کنید
 • هربار فقط روی یک کار ممهم دست به کار شوید
 • نتیجه گیری : جمع بندی تمام اصول موفقیت
 • درباره ی نویسنده
عنوان : قورباغه ات را قورت بده
نویسنده : برایان تریسی
مترجم : علی اکبر قاری نیت
ویراستار : علی اکبر قاری نیت
ناظر چاپ : مهدی امتیازی
تایپ و صفحه آرایی : سعید هاشمیان
سراح جلد : مصطفی مهاجر
شمارگان :300 نسخه
نوبت چاپ : اول 1397
شابک :9-99-6382-600-978
 • پیش گفتار
 • میز را بچینید
 • هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید
 • برای همه چیز از قاعده ی 80/20 استفاده کنید
 • نتایج کار را در نظر داشته باشید
 • از قانون کفایت اجباری پیروی کنید
 • همواره از روش abcde استفاده کنید
 • روی حوزه های نتایج کلیدی تمرکز کنید
 • پیش از آن که کارتان را شروع کنید ، کاملا آماده شوید
 • مهارت هاس کلیدی تان را ارتقاء دهید
 • استعدادهای ویژه ی خود را ارتقاء دهید
 • محدویت های کلیدی خود را بشناسید
 • هربار یک بشکه ی نفت را نشانه بگیرید
 • خودتان را تحت فشار قرار دهید
 • توان های شخصی خود را به بیشترین حد برسانید
 • خودتان را به کار وادار کنید
 • تعلل سازنده و مصلحتی را تمرین کنید
 • هدف مهم را به کارهای کوچک تر تقسیم کنید
 • وقت بسیار زیادی برای خود ایجاد کنید
 • احساس فوریت و اضطراردر خود ایجاد کنید
 • هربار فقط روی یک کار ممهم دست به کار شوید
 • نتیجه گیری : جمع بندی تمام اصول موفقیت
 • درباره ی نویسنده
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00