اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
قهوه لمیز (1) Lime coffee
۲۰۱۶
- - - - -
۱ از ۱ فصل


خیلی وقت ها هست که نمی دونیم زنده هستیم یا مرده! خیلی وقت ها هم هست که میمیریم و خبر نداریم! این یکی از اون داستان هاست که کیومرث و منوچهر نمی دونند هستند یا نه! مجموعه گزارشی از گور داستانی از این دو شخصیت هست  که در هر قسمت تلاش می کنند جنبه ها مختلفی از تفکرات خودشون روبیان کنند که کم کم کمک می کند تا داستان خودشان هم مشخص شود.


نام

تاریخ ۱۹:۰۱ ۹۹.۰۹.۰۴

امتیاز


0px
0px
  • قهوه لمیز
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: قهوه لمیز/ مجتبی پورکاشانی
صداپیشگان: نصار مطرقی، امیرمهدی حسینی
طراح جلد: نصار مطرقی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00