اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
قله ها و دره ها Peaks and valleys
۰ از ۱۴ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

قله‌ها و دره‌ها داستان مرد جوانی است که از زندگی در دره راضی و خوشحال نیست. او به ملاقات پیرمردی می‌رود که بر روی قله‌ای زندگی می‌کند و این ملاقات زندگی و کار او را برای همیشه تغییر می‌دهد.
در ابتدا مرد جوان متوجه نیست که با یکی از خوشبخت‌ترین و موفق‌ترین مردمان دنیا صحبت می‌کند. اما با گفتگو با پیرمرد و به واسطه تجاربی که در پستی‌ها و بلندی‌های زندگی‌اش در دره به دست می‌آورد به کشف‌هایی نایل می‌شود که برایش مفیدند. عاقبت مرد جوان در می‌یابد که چگونه می‌تواند از قوانین استثنایی و ابزارهای کاربردی پیرمرد در اوقات خوب و بد زندگی‌اش استفاده کند وهمین او را به آرامش و موفقیت می‌رساند. اکنون شما با در دست داشتن این کتاب همین سفر را در پیش رو دارید در پایان سفرتان در خواهید یافت چگونه می‌توانید در زندگی و کارتان همه‌چیز را به نفع خودتان تغییر دهید.

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • قبل از شروع داستان
 • داستان
 • قله‌ها و دره‌ها
 • فصل اول: احساس افسردگی در دره
 • فصل دوم: به دنبال پاسخ
 • فصل سوم: فراموشی
 • فصل چهارم: استراحت
 • فصل پنجم: آموختن
 • فصل ششم: کشف
 • فصل هفتم: شرح ماجرا
 • فصل هشتم: استفاده از قله‌ها و دره‌ها
 • فصل نهم: لذت بردن از قله
 • پس از پایان داستان
 • درباره نویسنده

عنوان و نام پدیدآور: قله ها و دره ها/ اسپنسر جانسون
مترجم: فریبا جعفری نمینی
ویراستار: حمیده رستمی
طرح جلد: مهناز صبور
صفحه آرا: الهه امینی
شابک: ۸-۰۶۲-۲۳۶-۹۶۴-۹۷۸

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۰۳:۳۵ ۹۸.۰۹.۲۱

امتیاز

0