اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
قدرت زمان Power of Time
۱۶۴۹
۰ از ۱۰ فصل


می توان گفت مدیریت زمان یک ابزار و وسیله است که به شما کمک می کند تا به یک زندگی عالی برسید و از موفقیت های خود لذت ببرید. می توانید مدیریت زمان را وسیله نقلیه ای در نظر بگیرید که شما را از آن جایی که هستید، به جایی که می خواهید برسید حمل می کند. مدیریت زمان را می توان یک دیسیپلین شخصی در نظر گرفت که وقتی به آن احاطه لازم را پیدا کردید، یه شما امکان می دهد تا به آنچه برای موفقیت در زندگی دارید دست پیدا کنید. کتاب قدرت زمان حاصل بیست سال بررسی و تدریس برایان تریسی در ز مینه بهبود عملکرد شخصی است.

نام

تاریخ ۱۵:۲۰ ۹۹.۰۹.۰۴

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه
 • انجام کار بیشتر با سرعت بالا
 • مدیریت زمان یک ابزار است
 • وجه مشخصه ی موفقیت
 • نسخه ای برای کارآبی بیشتر
 • فصل اول : روان شناسی مدیریت زمان
 • سرآغاز موفقیت
 • دو ساعت اضافه هر روز
 • بهبود عملکرد و بهره وری
 • افزایش کنترل برامور
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مقدمه
 • انجام کار بیشتر با سرعت بالا
 • مدیریت زمان یک ابزار است
 • وجه مشخصه ی موفقیت
 • نسخه ای برای کارآبی بیشتر
 • فصل اول : روان شناسی مدیریت زمان
 • سرآغاز موفقیت
 • دو ساعت اضافه هر روز
 • بهبود عملکرد و بهره وری
 • افزایش کنترل برامور
 • مقدمه
 • فصل اول : روان شناسی مدیریت زمان
سرشناسه:تریسی، برایان،1944-م . Brian-Tracy
عنوان و نام پدیدآور: قدرت زمان
تکرار نام پدیدآور: مؤلف برایان تریسی،مترجم مریم کاویانی.
مشخصات نشر:تهران: آفرینه1397 .
مشخصات ظاهری:320ص.
شابک:6-31-8433-600-978
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع:قدرت زمان
شناسه افزوده:کاویانی.مریم .مترجم.
رده بندی کنگره:1397 4ت7و/ HD69
رده بندی دیویی:650/11
شماره کتابشناسی ملی:4955726
 • مقدمه
 • انجام کار بیشتر با سرعت بالا
 • مدیریت زمان یک ابزار است
 • وجه مشخصه ی موفقیت
 • نسخه ای برای کارآبی بیشتر
 • فصل اول : روان شناسی مدیریت زمان
 • سرآغاز موفقیت
 • دو ساعت اضافه هر روز
 • بهبود عملکرد و بهره وری
 • افزایش کنترل برامور
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00