اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
قانون جذب Law of Attraction
۱۶۶۶
۰ از ۱۲ فصل


قانون جذب همان اصل برابری است .برابری فکر و احساسات شما با تجسم وعینیت یافتن آن ها! قانون جذب قاضی تفکرات و تخیلات واعمال شما نیست.این هر آنچه شما از اعمال و تخیلات و افکارمی آفرینید را مجسم کرده و پیشگاه شما حاضرمی کند

«...باور قانون جذب وشروع کار با آن شما را به یک سفر معنوی خواهد فرستاد که اگر در این سفر با عصای این قانون قدم بزنید. می تواند شما را به یک سفر عمیق با روحتان و قوانین کائنات هدایت کند »

نام

تاریخ ۱۷:۵۲ ۹۹.۰۹.۰۴

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول: کائنات می شنوند!
 • فصل دوم: چرا تفکرات مثبت، موثر واقع نمی شوند؟
 • فصل سوم: چرا نقشه های گنج به طلا نمی رسند؟
 • فصل چهارم: سوخت موتور قانون جذب
 • فصل پنجم: انتخابی که زندگی شما را تغییر خواهد داد
 • فصل ششم: واقعاً به دنبال چه هستید؟
 • فصل هفتم: حذف خود تخریبی
 • فصل هشتم: یک تمرین اساسی
 • فصل نهم: راز تسلیم شدن
 • فصل دهم: حیات قانون جذب
 • فصل یازدهم: زورنال قانون جذب من
 • فصل دوازدهم (پیوست): آیا قانون جذب منافاتی با دین دارد؟
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول: کائنات می شنوند!
 • فصل دوم: چرا تفکرات مثبت، موثر واقع نمی شوند؟
 • فصل سوم: چرا نقشه های گنج به طلا نمی رسند؟
 • فصل چهارم: سوخت موتور قانون جذب
 • فصل پنجم: انتخابی که زندگی شما را تغییر خواهد داد
 • فصل ششم: واقعاً به دنبال چه هستید؟
 • فصل هفتم: حذف خود تخریبی
 • فصل هشتم: یک تمرین اساسی
 • فصل نهم: راز تسلیم شدن
 • فصل دهم: حیات قانون جذب
 • فصل یازدهم: زورنال قانون جذب من
 • فصل دوازدهم (پیوست): آیا قانون جذب منافاتی با دین دارد؟
نویسنده: سیامون گری
مترجم :حسین معاصر
ناشر :انتشارات برات علم
ناشر همکار :قلم و اندیشه
لیتو گرافی :فرانقش
چاپ :شریف
نوبت چاپ :اول-1398
تیراژ :1000نسخه
شابک :0-9-99867-622-978
قیمت :30000تومان
 • فصل اول: کائنات می شنوند!
 • فصل دوم: چرا تفکرات مثبت، موثر واقع نمی شوند؟
 • فصل سوم: چرا نقشه های گنج به طلا نمی رسند؟
 • فصل چهارم: سوخت موتور قانون جذب
 • فصل پنجم: انتخابی که زندگی شما را تغییر خواهد داد
 • فصل ششم: واقعاً به دنبال چه هستید؟
 • فصل هفتم: حذف خود تخریبی
 • فصل هشتم: یک تمرین اساسی
 • فصل نهم: راز تسلیم شدن
 • فصل دهم: حیات قانون جذب
 • فصل یازدهم: زورنال قانون جذب من
 • فصل دوازدهم (پیوست): آیا قانون جذب منافاتی با دین دارد؟
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00