اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
عشق هرگز کافی نیست Love is never enough
۱۸۲۱
۰ از ۲۰ فصل


کتاب عشق هرگز کافی نیست
کتاب عشق هرگز کافی نیست از تجربیات تلخ و شیرین زندگی زن و شوهرها الهام گرفته شده و در خصوص شیوه‌های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی نوشته ی پروفسور آرون تی بک می‌باشد هدف این کتاب تقویت وفاداری، اعتماد، احترام و سپس ایجاد رابطه محبت آمیز و عاشقانه و تحکیم پایه‌های زندگی زناشویی ملاطفت و دوستی می‌باشد.
به جای نسبت دادن خصوصیات منفی به یکدیگر و زدن برچسب‌های مختلف میتوان به گسترش فرهنگ توجه و تفاهم کمک کرد ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است وقتی زوجی باهم زندگی می‌کنند هرکدام توقعاتی ازهم دارند و می‌توانیم با اصلاح برداشتهای نادرست زوج‌های آشفته و با ایجاد شرایطی که زن وشوهر بتوانند منظور یکدیگر را واضح بیان و درک کنن به آنها کمک کرد هدف از این کتاب تشریح دقیق طبیعت مشکلات معمولی ازدواج به گونه‌ای است که به علل اصلی اختلاف برسیم و راه حل هایی برای ان ارائه می‌کنیم.

نام

تاریخ ۱۲:۴۶ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • پیشگفتار (دکتر عیسی جلالی)
 • مقدمه
 • ۱: قدرت تفکر منفی
 • ۲: روشنایی و تاریکی
 • ۳: دیدگاه های مختلف
 • ۴: شکستن قاعده ها
 • ۵: ایستایی در مناسبات زناشویی
 • ۶: فروپاشی زندگی زناشویی
 • ۷: افکار خاموش: چشم طوفان
 • ۸: ترفندهای ذهن
 • ۹: نبرد سهمگین
 • ۱۰: زندگی زناشویی سعادتمندانه
 • ۱۱:تقویت بنیادها
 • ۱۲: سازگار کردن روابط زناشویی
 • ۱۳: خطاهای شناختی خود را اصلاح کنید
 • ۱۴: هنر گفتگو
 • ۱۵: هنر سازگاری
 • ۱۶: جلسات حل اختلاف
 • ۱۷: تخفیف خشم
 • ۱۸: مسایل ویژه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: عشق هرگز کافی نیست/ آرون تی بک
مترجم: مهدی قراچه داغی
سال چاپ: ۱۳۹۷
نوبت چاپ: سی‌‍وسه
شابک: ۹-۵۶-۷۳۹۰-۹۶۴-۹۷۸
 • پیشگفتار (دکتر عیسی جلالی)
 • مقدمه
 • ۱: قدرت تفکر منفی
 • ۲: روشنایی و تاریکی
 • ۳: دیدگاه های مختلف
 • ۴: شکستن قاعده ها
 • ۵: ایستایی در مناسبات زناشویی
 • ۶: فروپاشی زندگی زناشویی
 • ۷: افکار خاموش: چشم طوفان
 • ۸: ترفندهای ذهن
 • ۹: نبرد سهمگین
 • ۱۰: زندگی زناشویی سعادتمندانه
 • ۱۱:تقویت بنیادها
 • ۱۲: سازگار کردن روابط زناشویی
 • ۱۳: خطاهای شناختی خود را اصلاح کنید
 • ۱۴: هنر گفتگو
 • ۱۵: هنر سازگاری
 • ۱۶: جلسات حل اختلاف
 • ۱۷: تخفیف خشم
 • ۱۸: مسایل ویژه
 • پیشگفتار (دکتر عیسی جلالی)
 • مقدمه
 • ۱: قدرت تفکر منفی
 • ۲: روشنایی و تاریکی
 • ۳: دیدگاه های مختلف
 • ۴: شکستن قاعده ها
 • ۵: ایستایی در مناسبات زناشویی
 • ۶: فروپاشی زندگی زناشویی
 • ۷: افکار خاموش: چشم طوفان
 • ۸: ترفندهای ذهن
 • ۹: نبرد سهمگین
 • ۱۰: زندگی زناشویی سعادتمندانه
 • ۱۱:تقویت بنیادها
 • ۱۲: سازگار کردن روابط زناشویی
 • ۱۳: خطاهای شناختی خود را اصلاح کنید
 • ۱۴: هنر گفتگو
 • ۱۵: هنر سازگاری
 • ۱۶: جلسات حل اختلاف
 • ۱۷: تخفیف خشم
 • ۱۸: مسایل ویژه
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00