اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
طراحی نظم به شیوه فنگ شویی Feng shui order design
۱۸۳۰
۰ از ۲۶ فصل


كارن كينگستون – متولد و تحصيلكرده در كشور انگلستان – متخصص « فِنگ شويي » يا طراحي نظم و هماهنگي و پالايش مكان و رهايي از انباشتگي است . در اين كتاب شيوه ي رهايي از انباشتگي و آشفتگي بيروني و دروني – فيزيكي و ذهني و عاطفي و معنوی- را  مي آموزيد .

نام

تاریخ ۱۳:۰۳ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • بخش یک: مفهوم انباشتگی
 • طراحی چه چیز؟
 • مساله انباشتگی
 • تاثیر پالایش انباشتگی
 • انباشتگی چیست؟
 • تاثیر انباشکتگی بر وجود آدمی
 • دلایل حفظ انباشتگی
 • رها کردن
 • بخش دو: تشخیص انباشتگی
 • انباشتگی و شبکه‌بندی «فنگ شویی»
 • مراکز انباشتگی در خانه
 • مجموعه‌ها
 • انباشتگی کاغذی
 • سایر انباشتگی‌ها
 • اشیا جاگیر
 • انباشتگی دیگران
 • انباشتگی و نمادشناسی «فنگ شویی»
 • بخش سوم:پالایش انباشتگی
 • شیوه پالایش انباشتگی
 • چگونه رها ز انباشتگی باقی بمانیم
 • پالایش تن
 • رهایی از آشفتگی
 • رهایی از آشفتگی
 • رهایی از آشفتگی عاطفی
 • رهایی از آشفتگی معنوی
 • پیوست: گام‌هایی برای پالایش مکان
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: طراحی نظم به شیوه فنگ شویی/ کارن کینگستون
مترجم: گیتی خوشدل
شابک: ۰-۱۱۴-۳۲۸-۹۶۴
 • بخش یک: مفهوم انباشتگی
 • طراحی چه چیز؟
 • مساله انباشتگی
 • تاثیر پالایش انباشتگی
 • انباشتگی چیست؟
 • تاثیر انباشکتگی بر وجود آدمی
 • دلایل حفظ انباشتگی
 • رها کردن
 • بخش دو: تشخیص انباشتگی
 • انباشتگی و شبکه‌بندی «فنگ شویی»
 • مراکز انباشتگی در خانه
 • مجموعه‌ها
 • انباشتگی کاغذی
 • سایر انباشتگی‌ها
 • اشیا جاگیر
 • انباشتگی دیگران
 • انباشتگی و نمادشناسی «فنگ شویی»
 • بخش سوم:پالایش انباشتگی
 • شیوه پالایش انباشتگی
 • چگونه رها ز انباشتگی باقی بمانیم
 • پالایش تن
 • رهایی از آشفتگی
 • رهایی از آشفتگی
 • رهایی از آشفتگی عاطفی
 • رهایی از آشفتگی معنوی
 • پیوست: گام‌هایی برای پالایش مکان
 • بخش یک: مفهوم انباشتگی
 • طراحی چه چیز؟
 • مساله انباشتگی
 • تاثیر پالایش انباشتگی
 • انباشتگی چیست؟
 • تاثیر انباشکتگی بر وجود آدمی
 • دلایل حفظ انباشتگی
 • رها کردن
 • بخش دو: تشخیص انباشتگی
 • انباشتگی و شبکه‌بندی «فنگ شویی»
 • مراکز انباشتگی در خانه
 • مجموعه‌ها
 • انباشتگی کاغذی
 • سایر انباشتگی‌ها
 • اشیا جاگیر
 • انباشتگی دیگران
 • انباشتگی و نمادشناسی «فنگ شویی»
 • بخش سوم:پالایش انباشتگی
 • شیوه پالایش انباشتگی
 • چگونه رها ز انباشتگی باقی بمانیم
 • پالایش تن
 • رهایی از آشفتگی
 • رهایی از آشفتگی
 • رهایی از آشفتگی عاطفی
 • رهایی از آشفتگی معنوی
 • پیوست: گام‌هایی برای پالایش مکان
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00