اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
صد قانون نانوشته مدیریت (مجموعه اصول قطعی برای موفقیت در مدیریت) One hundred unwritten rules of management (set of definitive principles for success in management)
۱۷۹۴


همه ما مدیر هستیم، والدین، خوداشتغال ها، کارآفرین ها، کارکنان، حتی آنهایی که ثروتی به ارث برده‌اند. همه ما می‌بایست “مدیریت کنیم”، ممکن است فقط خودمان باشیم. اما هنوز می‌بایست دست و پنجه نرم کنیم. از منابع در دسترس بهترین استفاده را ببریم، انگیزه بدهیم، برنامه‌ریزی کنیم، و نظارت داشته باشیم.
تعریف مدرسه‌ بازرگانی هاروارد از مدیر، فردی است که “از طریق دیگر افراد به نتیجه می‌رسد”.
پیتر دراکر، مشاور بزرگ مدیریت می‌گوید: “مدیر کسی است که مسئول طراحی، اجرا و نظارت است.” تعریف مدیریت می‌تواند بسیار پیچیده‌تر و طولانی‌تر باشد. هرچه باشد، همه ما به هر شکل و فرمی که تصور کنیم، مدیر هستیم و همه ما می‌بایست با شغل مدیریت کنار بیاییم. کتاب “صد قانون نانوشته‌ مدیریت” با طرح قواعد ساده‌ مدیریتی باعث تغییر و تحول شگرفی در کار و زندگی شما خواهد شد. به شرط آنکه آن را بخوانید و عمل کنید.
برخی از قوانین مطرح شده در این کتاب به شرح زیر است:
 ـ قانون اول: تیم خود را بهتر از خود کنید
ـ قانون دوم: بدانید تیم چیست و چطور کار می‌کند
ـ قانون سوم: اهداف واقع‌ بینانه‌ای تعیین کنید واقعاً واقع‌ بینانه

نام

تاریخ ۱۸:۱۳ ۹۹.۰۴.۲۶

امتیاز


0px
0px
 • یادداشت ناشر
 • مقدمه
 • بخش اول
 • قانون اول: آنها را از نظر احساسی درگیر کنید
 • قانون دوم: بدانید تیم چیست و چطور کامل می‌کند
 • قانون سوم: اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کنید _ واقعاً واقع‌بینانه
 • قانون چهارم: نشستهای موثری برگزار کنید _ واقعاً موثر
 • قانون پنجم: جلسات را مفرح کنید
 • قانون ششم: تیم خود را بهتر از خود کنید
 • قانون هفتم: مرزهای خود را تعیین کنید
 • قانون هشتم: برای هرس‌کاری آماده باشید
 • قانون نهم: تا آنجا که می‌توانید _ یا جراتش را دارید _ از شر خیلی چیزها خود را خلاص کنید
 • قانون دهم: اجازه بدهید اشتباه کنند
 • قانون یازدهم: محدودیتهای آنها را بپذیرید
 • قانون دوازدهم: افراد را تشویق کنید
 • قانون سیزدهم: در پیدا کردن افراد مناسب، خیلی خیلی ماهر باشید
 • قانون چهاردهم: ملامت بکشید
 • قانون پانزدهم: به تیم اعتبار ببخشید، وقتی که شایستگی آن را دارد
 • قانون شانزدهم: بهترین منابع را برای تیم خود تهیه کنید
 • قانون هفدهم: قدردانی کنید
 • قانون هجدهم: هر چیزی را که می‌گویید و انجام می‌هید، پیگیری کنید
 • قانون نوزدهم: نسبت به اصطکاک حساس باشید
 • قانون بیستم: جو خوبی ایجاد کنید
 • قانون بیست و یکم: وفاداری و روحیه تیمی را تلقین کنید
 • قانون بیست و دوم: در راه تیم خود بجنگید
 • قانون بیست و سوم: به کارکنان خود اعتماد داشته باشید و آن را نشان بدهید
 • قانون بیست و چهارم: به تفاوتهای فردی احترام بگذارید
 • قانون بیست و پنجم: به نظرات دیگران گوش کنید
 • قانون بیست و ششم: سبک خود را به هر یک از اعضای تیم انطباق دهید
 • قانون بیست و هفتم: اجازه بدهید که گمان کنند بیش از شما می‌دانند (حتی اگر نمی‌دانند)
 • قانون بیست و هشتم: همیشه مجبور نباشید که کلام آخر را به زبان بیاورید
 • قانون بیست و نهم: نقشهای دیگران را درک کنید
 • قانون سی ام: مطمئن شوید افراد می‌دانند که دقیقاً چه انتظاری از آنها هست
 • قانون سی و یکم: از انگیزش تقویتی مثبت استفاده کنید
 • قانون سی و دوم: سعی نکنید سیستمهای احمقانه را توجیه کنید
 • قانون سی و سوم: برای بله گفتن آماده باشید
 • قانون سی و چهارم: به آنها آموزش دهید که راه‌حل نزد شما بیاورند، نه مسئله
 • بخش دوم
 • قانون سی و پنجم: سخت کار کنید به انجام برسانید
 • قانون سی و ششم: الگو یا استانداردهایی را تعیین کنید
 • قانون سی و هفتم: از خود لذت ببرید
 • قانون سی و هشتم: اجازه ندهید به شما تاثیر بگذارد
 • قانون سی و نهم: بدانید که قرار است مشغول انجام چه کاری باشید
 • قانون چهلم: بدانید که عملاً مشغول انجام چه کاری هستید
 • قانون چهل و یکم: فعال باشید، نه واکنشی
 • قانون چهل و دوم: ثابت قدم باشید
 • قانون چهل و سوم: هدفهای واقع‌بینانه‌ای برای خود تعیین کنید _ واقعاً واقع بینانه
 • قانون چهل و چهارم: یک طرح بازی داشته باشید، اما آن را مخفی نگه دارید
 • قانون چهل و پنجم: از مقرارت سطحی‌نگر خلاص شوید
 • قانون چهل و ششم: از اشتباهات خود درس بگیرید
 • قانون چهل و هفتم: برای فراموش کردن آماده باشید _ آنچه کارگر می‌افتد، تغییر می‌کند
 • قانون چهل و هشتم: اضافه‌ها را قطع کنید_ اولویت بندی کنید
 • قانون چهل و نهم: آنهایی را که ارتباطهایی دارند، پرورش دهید
 • قانون پنجاهم: بدانید چه وقت در را با لگد می‌بندید
 • قانون پنجاه و یکم: وقت خود را به شکلی سودمندانه و بارور پر کنید
 • قانون پنجاه و دوم: یک طرح ب و یک طرح ج داشته باشید
 • قانون پنجاه و سوم: از بخت و اقبال بهره‌برداری کنید _ خوش‌ اقبال باشید، اما هیچ وقت آن را نپذیرید
 • قانون پنجاه و چهارم: بدانید که چه وقت دچار فشار روانی هستید
 • قانون پنجاه و پنجم: سلامت خود را اداره کنید
 • قانون پنجاه و ششم: برای رنج و شادی آماده باشید
 • قانون پنجاه و هفتم: با آینده روبه‌رو شوید
 • قانون پنجاه و هشتم: سر بالا، نه سر پایین
 • قانون پنجاه و نهم: جنگل و درختان را ببینید
 • قانون شصتم: بدانبد چه وقت کوتاه بیایید
 • قانون شصت و یکم: قاطع باشید، حتی اگر به معنای آن باشد که در مواقعی اشتباه کنید
 • قانون شصت و دوم: حداقلی را به عنوان یک سبک مدیریت بپذیرید
 • قانون شصت و سوم: پلاک آبی خود را تجسم کنید
 • قانون شصت و چهارم: اصولی داشته باشید و آنها را پیروی کنید
 • قانون شصت و پنجم: از شم خود غریزه درونی خود پیروی کنید
 • قانون شصت و ششم: خلاق باشید
 • قانون شصت و هفتم: راکد نباشید
 • قانون شصت و هشتم: انعطاف‌پذیر باشید و برای حرکت به جلو آماده
 • قانون شصت و نهم: هدف تمرین را به یاد داشته باشید
 • قانون هفتادم: به یاد داشته باشید که هیچ کدام از ما لازم نیست اینجا باشیم
 • قانون هفتاد و یکم: بروید خانه
 • قانون هفتاد و دوم: به یادگیری ادامه دهید _ به خصوص از مخالفتها
 • قانون هفتاد و سوم: مشتاق و جسور باشید
 • قانون هفتاد و چهارم: برای بدترینها برنامه‌ریزی کنید، اما امید بهترینها را داشته باشید
 • قانون هفتاد و پنجم: کاری کنید شرکت بداند که شما که شما جانب آنها را نگه داشته‌اید
 • قانون هفتاد و ششم: از رئیس خود بدگویی نکنید
 • قانون هفتاد و هفتم: درباره تیم خود بدگویی نکنید
 • قانون هفتاد و هشتم: قبول کنید، بعضی از چیزهایی که رئیس به شما می‌گوید انجام دهید، اشتباه هستند
 • قانون هفتاد و نهم: بپذیرید که روسا نیز مثل شما گاهی می‌ترسند
 • قانون هشتادم: از تفکر دیوانه‌وار دوری کنید
 • قانون هشتاد و یکم: طوری حرف بزنید و عمل کنید که گویی یکی از آنها هستید
 • قانون هشتاد و دوم: نشان دهید که دیدگاه زیردستها و بال دستها را درک می‌کنید
 • قانون هشتاد و سوم: عقب نشینی نکنید _ آماده ایستادگی بر سر مواضع خود باشید
 • قانون هشتاد و چهارم: سیاست بازی نکنید
 • قانون هشتاد و پنجم: از دیگر مدیران انتقاد نکنید
 • قانون هشتاد و ششم: چیزهایی را که می‌دانید در میان بگذارید
 • قانون هشتاد و هفتم: ارعاب نکنید
 • قانون هشتاد و هشتم: فراتر از نبرد بین واحدها باشید
 • قانون هشتاد و نهم: ثابت کنید که برای تیم خود تا سر حد مرگ مبارزه خواهید کرد
 • قانون نودم: مورد احترام واقع شدن را هدف بگیرید، نه دوست داشته شدن را
 • قانون نود و یکم: یک یا دو کار را درست انجام دهید و بقیه را کنار بگذارید
 • قانون نود و دوم: به دنبال بازخوردهایی درباره عملکرد خود باشید
 • قانون نود و سوم: روابط و دوستیهای خوب را حفظ کنید
 • قانون نود و چهارم: بین خود و مشتریانتان احترام ایجاد کنید
 • قانون نود و پنجم: در راه مشتریان خود یک مایل اضافی‌تر طی کنید
 • قانون نود و ششم: نسبت به مسئولیتهای خود آگاه باشید و از اصول خود کوتاه نیاید
 • قانون نود و هفتم: در تمام اوقات صادق باشید و حقیقت را بگویید
 • قانون نود و هشتم: سرسری کاری نکنید _ گیر می‌افتید
 • قانون نود و نهم: فرماندهی کنید و مسئولیت را بر عهده بگیرید
 • قانون صدم: برای شرکت یک مدبر باشید
 • بازی نهایی: آیا مخفی است؟ آیا امن است؟
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: صد قانون نانوشته مدیریت (مجموعه اصول قطعی برای موفقیت در مدیریت)/ ریچارد تمپلار
مترجم: مجید نوریان
سال چاپ: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: پنجم
شابک: ۶-۳۵-۲۶۱۴-۹۶۴-۹۷۸
 • یادداشت ناشر
 • مقدمه
 • بخش اول
 • قانون اول: آنها را از نظر احساسی درگیر کنید
 • قانون دوم: بدانید تیم چیست و چطور کامل می‌کند
 • قانون سوم: اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کنید _ واقعاً واقع‌بینانه
 • قانون چهارم: نشستهای موثری برگزار کنید _ واقعاً موثر
 • قانون پنجم: جلسات را مفرح کنید
 • قانون ششم: تیم خود را بهتر از خود کنید
 • قانون هفتم: مرزهای خود را تعیین کنید
 • قانون هشتم: برای هرس‌کاری آماده باشید
 • قانون نهم: تا آنجا که می‌توانید _ یا جراتش را دارید _ از شر خیلی چیزها خود را خلاص کنید
 • قانون دهم: اجازه بدهید اشتباه کنند
 • قانون یازدهم: محدودیتهای آنها را بپذیرید
 • قانون دوازدهم: افراد را تشویق کنید
 • قانون سیزدهم: در پیدا کردن افراد مناسب، خیلی خیلی ماهر باشید
 • قانون چهاردهم: ملامت بکشید
 • قانون پانزدهم: به تیم اعتبار ببخشید، وقتی که شایستگی آن را دارد
 • قانون شانزدهم: بهترین منابع را برای تیم خود تهیه کنید
 • قانون هفدهم: قدردانی کنید
 • قانون هجدهم: هر چیزی را که می‌گویید و انجام می‌هید، پیگیری کنید
 • قانون نوزدهم: نسبت به اصطکاک حساس باشید
 • قانون بیستم: جو خوبی ایجاد کنید
 • قانون بیست و یکم: وفاداری و روحیه تیمی را تلقین کنید
 • قانون بیست و دوم: در راه تیم خود بجنگید
 • قانون بیست و سوم: به کارکنان خود اعتماد داشته باشید و آن را نشان بدهید
 • قانون بیست و چهارم: به تفاوتهای فردی احترام بگذارید
 • قانون بیست و پنجم: به نظرات دیگران گوش کنید
 • قانون بیست و ششم: سبک خود را به هر یک از اعضای تیم انطباق دهید
 • قانون بیست و هفتم: اجازه بدهید که گمان کنند بیش از شما می‌دانند (حتی اگر نمی‌دانند)
 • قانون بیست و هشتم: همیشه مجبور نباشید که کلام آخر را به زبان بیاورید
 • قانون بیست و نهم: نقشهای دیگران را درک کنید
 • قانون سی ام: مطمئن شوید افراد می‌دانند که دقیقاً چه انتظاری از آنها هست
 • قانون سی و یکم: از انگیزش تقویتی مثبت استفاده کنید
 • قانون سی و دوم: سعی نکنید سیستمهای احمقانه را توجیه کنید
 • قانون سی و سوم: برای بله گفتن آماده باشید
 • قانون سی و چهارم: به آنها آموزش دهید که راه‌حل نزد شما بیاورند، نه مسئله
 • بخش دوم
 • قانون سی و پنجم: سخت کار کنید به انجام برسانید
 • قانون سی و ششم: الگو یا استانداردهایی را تعیین کنید
 • قانون سی و هفتم: از خود لذت ببرید
 • قانون سی و هشتم: اجازه ندهید به شما تاثیر بگذارد
 • قانون سی و نهم: بدانید که قرار است مشغول انجام چه کاری باشید
 • قانون چهلم: بدانید که عملاً مشغول انجام چه کاری هستید
 • قانون چهل و یکم: فعال باشید، نه واکنشی
 • قانون چهل و دوم: ثابت قدم باشید
 • قانون چهل و سوم: هدفهای واقع‌بینانه‌ای برای خود تعیین کنید _ واقعاً واقع بینانه
 • قانون چهل و چهارم: یک طرح بازی داشته باشید، اما آن را مخفی نگه دارید
 • قانون چهل و پنجم: از مقرارت سطحی‌نگر خلاص شوید
 • قانون چهل و ششم: از اشتباهات خود درس بگیرید
 • قانون چهل و هفتم: برای فراموش کردن آماده باشید _ آنچه کارگر می‌افتد، تغییر می‌کند
 • قانون چهل و هشتم: اضافه‌ها را قطع کنید_ اولویت بندی کنید
 • قانون چهل و نهم: آنهایی را که ارتباطهایی دارند، پرورش دهید
 • قانون پنجاهم: بدانید چه وقت در را با لگد می‌بندید
 • قانون پنجاه و یکم: وقت خود را به شکلی سودمندانه و بارور پر کنید
 • قانون پنجاه و دوم: یک طرح ب و یک طرح ج داشته باشید
 • قانون پنجاه و سوم: از بخت و اقبال بهره‌برداری کنید _ خوش‌ اقبال باشید، اما هیچ وقت آن را نپذیرید
 • قانون پنجاه و چهارم: بدانید که چه وقت دچار فشار روانی هستید
 • قانون پنجاه و پنجم: سلامت خود را اداره کنید
 • قانون پنجاه و ششم: برای رنج و شادی آماده باشید
 • قانون پنجاه و هفتم: با آینده روبه‌رو شوید
 • قانون پنجاه و هشتم: سر بالا، نه سر پایین
 • قانون پنجاه و نهم: جنگل و درختان را ببینید
 • قانون شصتم: بدانبد چه وقت کوتاه بیایید
 • قانون شصت و یکم: قاطع باشید، حتی اگر به معنای آن باشد که در مواقعی اشتباه کنید
 • قانون شصت و دوم: حداقلی را به عنوان یک سبک مدیریت بپذیرید
 • قانون شصت و سوم: پلاک آبی خود را تجسم کنید
 • قانون شصت و چهارم: اصولی داشته باشید و آنها را پیروی کنید
 • قانون شصت و پنجم: از شم خود غریزه درونی خود پیروی کنید
 • قانون شصت و ششم: خلاق باشید
 • قانون شصت و هفتم: راکد نباشید
 • قانون شصت و هشتم: انعطاف‌پذیر باشید و برای حرکت به جلو آماده
 • قانون شصت و نهم: هدف تمرین را به یاد داشته باشید
 • قانون هفتادم: به یاد داشته باشید که هیچ کدام از ما لازم نیست اینجا باشیم
 • قانون هفتاد و یکم: بروید خانه
 • قانون هفتاد و دوم: به یادگیری ادامه دهید _ به خصوص از مخالفتها
 • قانون هفتاد و سوم: مشتاق و جسور باشید
 • قانون هفتاد و چهارم: برای بدترینها برنامه‌ریزی کنید، اما امید بهترینها را داشته باشید
 • قانون هفتاد و پنجم: کاری کنید شرکت بداند که شما که شما جانب آنها را نگه داشته‌اید
 • قانون هفتاد و ششم: از رئیس خود بدگویی نکنید
 • قانون هفتاد و هفتم: درباره تیم خود بدگویی نکنید
 • قانون هفتاد و هشتم: قبول کنید، بعضی از چیزهایی که رئیس به شما می‌گوید انجام دهید، اشتباه هستند
 • قانون هفتاد و نهم: بپذیرید که روسا نیز مثل شما گاهی می‌ترسند
 • قانون هشتادم: از تفکر دیوانه‌وار دوری کنید
 • قانون هشتاد و یکم: طوری حرف بزنید و عمل کنید که گویی یکی از آنها هستید
 • قانون هشتاد و دوم: نشان دهید که دیدگاه زیردستها و بال دستها را درک می‌کنید
 • قانون هشتاد و سوم: عقب نشینی نکنید _ آماده ایستادگی بر سر مواضع خود باشید
 • قانون هشتاد و چهارم: سیاست بازی نکنید
 • قانون هشتاد و پنجم: از دیگر مدیران انتقاد نکنید
 • قانون هشتاد و ششم: چیزهایی را که می‌دانید در میان بگذارید
 • قانون هشتاد و هفتم: ارعاب نکنید
 • قانون هشتاد و هشتم: فراتر از نبرد بین واحدها باشید
 • قانون هشتاد و نهم: ثابت کنید که برای تیم خود تا سر حد مرگ مبارزه خواهید کرد
 • قانون نودم: مورد احترام واقع شدن را هدف بگیرید، نه دوست داشته شدن را
 • قانون نود و یکم: یک یا دو کار را درست انجام دهید و بقیه را کنار بگذارید
 • قانون نود و دوم: به دنبال بازخوردهایی درباره عملکرد خود باشید
 • قانون نود و سوم: روابط و دوستیهای خوب را حفظ کنید
 • قانون نود و چهارم: بین خود و مشتریانتان احترام ایجاد کنید
 • قانون نود و پنجم: در راه مشتریان خود یک مایل اضافی‌تر طی کنید
 • قانون نود و ششم: نسبت به مسئولیتهای خود آگاه باشید و از اصول خود کوتاه نیاید
 • قانون نود و هفتم: در تمام اوقات صادق باشید و حقیقت را بگویید
 • قانون نود و هشتم: سرسری کاری نکنید _ گیر می‌افتید
 • قانون نود و نهم: فرماندهی کنید و مسئولیت را بر عهده بگیرید
 • قانون صدم: برای شرکت یک مدبر باشید
 • بازی نهایی: آیا مخفی است؟ آیا امن است؟
 • یادداشت ناشر
 • مقدمه
 • بخش اول
 • قانون اول: آنها را از نظر احساسی درگیر کنید
 • قانون دوم: بدانید تیم چیست و چطور کامل می‌کند
 • قانون سوم: اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کنید _ واقعاً واقع‌بینانه
 • قانون چهارم: نشستهای موثری برگزار کنید _ واقعاً موثر
 • قانون پنجم: جلسات را مفرح کنید
 • قانون ششم: تیم خود را بهتر از خود کنید
 • قانون هفتم: مرزهای خود را تعیین کنید
 • قانون هشتم: برای هرس‌کاری آماده باشید
 • قانون نهم: تا آنجا که می‌توانید _ یا جراتش را دارید _ از شر خیلی چیزها خود را خلاص کنید
 • قانون دهم: اجازه بدهید اشتباه کنند
 • قانون یازدهم: محدودیتهای آنها را بپذیرید
 • قانون دوازدهم: افراد را تشویق کنید
 • قانون سیزدهم: در پیدا کردن افراد مناسب، خیلی خیلی ماهر باشید
 • قانون چهاردهم: ملامت بکشید
 • قانون پانزدهم: به تیم اعتبار ببخشید، وقتی که شایستگی آن را دارد
 • قانون شانزدهم: بهترین منابع را برای تیم خود تهیه کنید
 • قانون هفدهم: قدردانی کنید
 • قانون هجدهم: هر چیزی را که می‌گویید و انجام می‌هید، پیگیری کنید
 • قانون نوزدهم: نسبت به اصطکاک حساس باشید
 • قانون بیستم: جو خوبی ایجاد کنید
 • قانون بیست و یکم: وفاداری و روحیه تیمی را تلقین کنید
 • قانون بیست و دوم: در راه تیم خود بجنگید
 • قانون بیست و سوم: به کارکنان خود اعتماد داشته باشید و آن را نشان بدهید
 • قانون بیست و چهارم: به تفاوتهای فردی احترام بگذارید
 • قانون بیست و پنجم: به نظرات دیگران گوش کنید
 • قانون بیست و ششم: سبک خود را به هر یک از اعضای تیم انطباق دهید
 • قانون بیست و هفتم: اجازه بدهید که گمان کنند بیش از شما می‌دانند (حتی اگر نمی‌دانند)
 • قانون بیست و هشتم: همیشه مجبور نباشید که کلام آخر را به زبان بیاورید
 • قانون بیست و نهم: نقشهای دیگران را درک کنید
 • قانون سی ام: مطمئن شوید افراد می‌دانند که دقیقاً چه انتظاری از آنها هست
 • قانون سی و یکم: از انگیزش تقویتی مثبت استفاده کنید
 • قانون سی و دوم: سعی نکنید سیستمهای احمقانه را توجیه کنید
 • قانون سی و سوم: برای بله گفتن آماده باشید
 • قانون سی و چهارم: به آنها آموزش دهید که راه‌حل نزد شما بیاورند، نه مسئله
 • بخش دوم
 • قانون سی و پنجم: سخت کار کنید به انجام برسانید
 • قانون سی و ششم: الگو یا استانداردهایی را تعیین کنید
 • قانون سی و هفتم: از خود لذت ببرید
 • قانون سی و هشتم: اجازه ندهید به شما تاثیر بگذارد
 • قانون سی و نهم: بدانید که قرار است مشغول انجام چه کاری باشید
 • قانون چهلم: بدانید که عملاً مشغول انجام چه کاری هستید
 • قانون چهل و یکم: فعال باشید، نه واکنشی
 • قانون چهل و دوم: ثابت قدم باشید
 • قانون چهل و سوم: هدفهای واقع‌بینانه‌ای برای خود تعیین کنید _ واقعاً واقع بینانه
 • قانون چهل و چهارم: یک طرح بازی داشته باشید، اما آن را مخفی نگه دارید
 • قانون چهل و پنجم: از مقرارت سطحی‌نگر خلاص شوید
 • قانون چهل و ششم: از اشتباهات خود درس بگیرید
 • قانون چهل و هفتم: برای فراموش کردن آماده باشید _ آنچه کارگر می‌افتد، تغییر می‌کند
 • قانون چهل و هشتم: اضافه‌ها را قطع کنید_ اولویت بندی کنید
 • قانون چهل و نهم: آنهایی را که ارتباطهایی دارند، پرورش دهید
 • قانون پنجاهم: بدانید چه وقت در را با لگد می‌بندید
 • قانون پنجاه و یکم: وقت خود را به شکلی سودمندانه و بارور پر کنید
 • قانون پنجاه و دوم: یک طرح ب و یک طرح ج داشته باشید
 • قانون پنجاه و سوم: از بخت و اقبال بهره‌برداری کنید _ خوش‌ اقبال باشید، اما هیچ وقت آن را نپذیرید
 • قانون پنجاه و چهارم: بدانید که چه وقت دچار فشار روانی هستید
 • قانون پنجاه و پنجم: سلامت خود را اداره کنید
 • قانون پنجاه و ششم: برای رنج و شادی آماده باشید
 • قانون پنجاه و هفتم: با آینده روبه‌رو شوید
 • قانون پنجاه و هشتم: سر بالا، نه سر پایین
 • قانون پنجاه و نهم: جنگل و درختان را ببینید
 • قانون شصتم: بدانبد چه وقت کوتاه بیایید
 • قانون شصت و یکم: قاطع باشید، حتی اگر به معنای آن باشد که در مواقعی اشتباه کنید
 • قانون شصت و دوم: حداقلی را به عنوان یک سبک مدیریت بپذیرید
 • قانون شصت و سوم: پلاک آبی خود را تجسم کنید
 • قانون شصت و چهارم: اصولی داشته باشید و آنها را پیروی کنید
 • قانون شصت و پنجم: از شم خود غریزه درونی خود پیروی کنید
 • قانون شصت و ششم: خلاق باشید
 • قانون شصت و هفتم: راکد نباشید
 • قانون شصت و هشتم: انعطاف‌پذیر باشید