اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
شیطان و دوشیزه پریم (4) The Devil and the Miss Prime (Part4)
۱۵۲۹
- - - - -
۱ از ۱ فصل


رمان «شیطان و دوشیزه پریم» به یکی از دغدغه‌های دیرین ما می‌پردازد: نیکی و بدی، پاکی و زشتی و فرشته و شیطان. چه از منظر فلسفه بنگریم، چه از پنجرۀ دین، و چه از دریچۀ اخلاق، دغدغۀ اصلی و بنیادین را در دوراهۀ نیکی- بدی می‌بینیم. چه چیزی اخلاقی است؟ چه چیزی اخلاقی نیست؟ چه چیز شایسته است و چه چیز ناشایست؟

قسمت چهارم
با صدای زهره گروسی و کار گردانی عاطفه شجاعی
کاری از گروه 100داستان

نام

تاریخ ۰۰:۳۱ ۹۹.۰۹.۰۷

امتیاز


0px
0px
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت4)
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت4)
با صدای زهره گروسی و کار گردانی عاطفه شجاعی
کاری از گروه 100داستان
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت4)
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت4)
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00