اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
شیطان و دوشیزه پریم (1) evil and princess paryam p1
۱۶۳۷
- - - - -
۱ از ۱ فصل


رمان «شیطان و دوشیزه پریم» به یکی از دغدغه‌های دیرین ما می‌پردازد: نیکی و بدی، پاکی و زشتی و فرشته و شیطان. چه از منظر فلسفه بنگریم، چه از پنجرۀ دین، و چه از دریچۀ اخلاق، دغدغۀ اصلی و بنیادین را در دوراهۀ نیکی- بدی می‌بینیم. چه چیزی اخلاقی است؟ چه چیزی اخلاقی نیست؟ چه چیز شایسته است و چه چیز ناشایست؟

 

قسمت اول 

 

با صدای زهره گروسی و کار گردانی عاطفه شجاعی

 

کاری از گروه 100داستان

نام

تاریخ ۰۶:۰۲ ۹۹.۰۹.۱۵

امتیاز


0px
0px
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت 1)
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت 1)
شیطان و دوشیزه پریم 1

کاری از گروه 100 داستان
صدا پیشه زهره گروسی
کارگردان عاطفه شجاعی
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت 1)
  • شیطان و دوشیزه پریم (قسمت 1)
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00