اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
شعور خاک Soil Consciousness
- - - - -
۰ از ۲۴ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

به نظر می‌رسد که هم اندیشی در هر حوزه ای می‌تواند سالم‌ترین مقوله در جهت رشد و بالندگی آن حوزه به حساب آید که این مهم نیز در حوزه فرهنگ و ادب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چون هنر فرهنگ هنری است که در پی انسان سازی است. بنابراین با توجه ویژه به فرهنگ عتیق و پیشینه دار ایران و با ارج نهادن به اسوه‌ها و معیارهای فرهنگی و ادبی ایران زمین باید در تکاپو و جنب و جوش مبنی بر پیشبرد بیش از پیش این فرهنگ غنی برآمد. چه اینکه از دیرباز شعر با روحیات همه ایرانیان عجین و همگن بوده، به نحوی که امروزه از این علاقه به عنوان یک فرهنگ یاد می‌شود. با این تعابیر این قلم هیچ‌گونه تقابل و تفاوتی را در بین اندیشه‌های ادبی نمی‌بینم و هر اثری که خواه نظم باشد و خواه نثر به شرطی که دارای پیام و تصویری درست و آموزنده و البته در چارچوب آرمان‌های اصیل دینی و معنوی و تاریخی سرزمین ایران قرار گیرد، عین ثواب و شایسته توجه است.

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • برسروده ها
 • رنگ زیبایی
 • رقص نگاه
 • اصالت فرد
 • ناگهان
 • درخت
 • نقل مجلس
 • عشق را می نوشتم
 • تولد، همیشه در تولد است
 • زیباتر از عشق
 • چو ...
 • دراین...
 • گاهی آهی در راهی
 • هر صبح آوازی
 • آن سوی خود...
 • واژه ی هم
 • چشم آرام
 • از هر طرف
 • خنده غروب
 • آخرین حرف«درد»
 • خورده ی همين خاک
 • بی کران دریا
 • آنجا که ...
 • چشم تر از سپیده

عنوان و نام پدیدآور: شعور خاک/ عابدین پاپی
طراح جلد: نصار مطرقی
شابک: ۴-۷۴-۶۷۶۰-۶۲۲-۹۷۸

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۰۴:۱۱ ۹۸.۰۹.۲۱

امتیاز

0